REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva biz će održana u Vitezu, 17.09.2019. u periodu od 10:00 dp 14:00 sati u Hotel „Central“.

Strateško opredjeljenje Općine Vitez je da se trajno riješi problem grijanja u gradu. Vitez je imao daljinsko grijanje do 1998. godine iz industrijske energane u vlasništvu Vitezit d.o.o. Vitez.

REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Danas na području općine Vitez ne postoji organizovan sistem snabdijevanja toplotnom energijom, pa se zagrijavanje objekata vrši putem individualnih sistema grijanja za svaku zgradu.

Cilj ovog projekta je dati prijedlog sistema daljinskog grijanja na biomasu gradskog područja općine Vitez koji će uz mjere za poboljšanje energijske efikasnosti objekata obuhvaćenih sistemom daljinskog grijanja, osigurati održivost sistema daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija CMS/CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Konsultantski tim angažiran na pružanju tehničke podrške Općini Vitez će potencijalnim privatnim partnerima prezentirati koncept predmetnog projekta, najvažnije uvjete iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta. U okviru događaja projekt će biti prezentiran sa tehničkog, ekonomskog, okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno-privatnog partnerstva (JPP).

Cilj ove prezentacije je upoznati sve zainteresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Za predstavnike medija obezbijedili smo kutak ispred sale u kojoj će se održavati radionica, za potrebe intervjua sa predstavnicima Općine, EBRD-a i CETEOR-a.

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o