Naslovnica Vijesti BiH Inicijativa za održavanje tematske sjednice u Vijeću Grada Zenice vezane za problematiku...

Inicijativa za održavanje tematske sjednice u Vijeću Grada Zenice vezane za problematiku Romske zajednice sa područja grada Zenice

PODIJELI

Udruženje nacionalnih manjina iz Zenice (UNM Zenica) proteklih dana uputilo je prema strankama koje participiraju u Vijeću Grada Zenice, i to SDA-u, SBB-u, A—SDA-u, prijedlog za pokretanje incijative u vezi održavanja tematske sjednice vezane za problemtiku Romske zajednice sa područja grada Zenice.

oglasi

Svjedoci smo da je u proteklih nekoliko mjeseci došlo do znatnog zaoštravanja odnosa između Gradske uprave i Romske zajednice sa područja grada Zenice, a usljed nepromišljenih poteza Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenice, kada su predstavnici ove službe Romima iz Banloza prijetili isljenjima iz baraka, te između gradonačelnika Fuada Kasumovića i Gradskog vijeća, usljed istjerivanja UNM Zenica iz prostorija i nesmotrenog povećanja kirija za socijalno-neporiftno stanovanje, u procentu od čak 50%.

Kao legitimni predstavnici zeničkih Roma, iskazujemo zabrinutost trenutnim položajem Roma u gradu Zenici, budući da smatramo da je gradonačelnik Zenice svojim djelovanjem u proteklom periodu grubo pokušao uticati na rad organizacije civilnog društva koja predstavlja zeničke Rome, a koja kao takva mora imati garantovano pravo na iskazivanje javnog mišljenja u vezi sa problemima sa kojima se susreću Romi u gradu Zenici, te poptuno pravo na kritiku vlasti. Također, Gradonačelnik je pokušao ugušiti javno i opravdano iskazivanje nezadovoljstva od strane same cjelokupne Romske zajednice, a prvenstveno Roma iz Banloza, koje je također stavio u politički kontekst. Ovakvo djelovanje gradonačelnika se i nastavlja, budući da njegova PR služba na posebno perfidan način putem facebook stranice i lažnog profila – Salyven Onil, pokušava predstaviti javno iskazivanje nezadovljstva  zeničkih Roma prema politici koju sprovodi gradonačenik  kao djelovanje stranke SDA Zenica preko zeničkih Roma, a što predstavlja krajnje podcjenjivački odnos prema Romskoj zajednici.

Stoga, smatramo da je vrijeme da se u Vijeću Grada Zenice konačno krene govoriti o problemima Roma, po prvi put u ove dvije godine kako je isto i formirano, te smo iz ovoga razloga i pokrenuli aktivnosti na iniciranju održavanja jedne ovakve sjednice, a nikako iz političkih razloga, kako to gradonačelnik Fuad Kasumović pokušava predstaviti. Budući da predstavljamo najbrojniji manjinski narod na prostoru grada Zenice, mi Romi zaslužujemo da se našim problemima posveti posebna sjednica Gradskog vijeća, na kojoj će se imati priliku obratiti i predstavnici Roma iz zeničkih naselja Brist, Banlozi i Kanal, te predstaviti gradskim vijećnicima svoj svakodnevni težak život.

Na navedenoj sjednici bi se razmatrali prvenstveno sljedeći problemi:

  • problem Romskog naselja Banlozi (da Gradonačelnik i nadležna Gradska Služba javno predstave vremenske rokove za preseljenje ovih porodica u stanove namjenjene za socijalno neprofitno stanovanje); da se razmotri preventini paket mjera koje bi nadležna Gradska Služba i Gradonačelnik poduzeli sa ciljem stabiliziranja životnih i socio-ekonomskih uslova u Romskom naselju Banlozi
  • problem nezaposlenosti Romske populacije (od cca. 2.500 zeničkih Roma, samo ih 2 rade i to na određeno) – mogućnosti iznalaženja zaposlenja Roma, u javnim preduzećima ili kroz projekte čišćenja grada, uređenja obala rijeke Bosne; da se traži od Gradonačelnika i nadležne Službe da javno predstave podatke o broju uposlenih Roma u javnim preduzećima
  • pitanje izrade socijalne karte (Grad Zenica je jedan od rijetkih gradova koji istu još nije izradio i nema nazanaka da će se izradi iste pristupiti u skorije vrijeme)
  • problematika socijalno-neprofitnog stanovanja (povećanje kirija; UNM Zenica je mišljenja da će od odluka GV Zenica donesena krajem prošle godine, a koja uz kanotnalni zakon, regulira ovu oblast, donjeti korist samo nekoličini porodica, dok će svi ostali i dalje plaćati visok iznos na ime kirije za stanovanje u socijalnim stanovima, iako Gradonačelnik i nadležna Služba obmanjuju Rome i lažno ih ubjeđuju da ova odluka ide njima u korist);
  •  problematika Roma koji žive u naselju Kanal (Romi koji žive u tzv. Željezarskim zgradama – za vrijeme vlasti rahmetli Huseina Smajlovića ovim Romima je Grad Zenica plaćao kiriju, dolaskom na vlast Fuada Kasumovića, isti je ovu praksu prekinuo i ove Rome ostavio na cjedilu); prilikom pregovaranja sa Željezarom tokom sklapanja novih ugovora, nije se ni na koji način htio uključiti u rješavanje ove problematike
  • izbacivanje Udruženja nacionalnih manjina iz Zenice iz kancelarije – ukazivanjem na pogubnu politiku Gradonačelnika prema zeničkim Romima, i javnim prozivanjem sa naše strane, javno je na sjednici GV Zenica izjavio da nas zbog toga izbacuje iz kancelarije – povodom ovoga slučaja pred Institucijom Ombudsmana za ljudska prava BiH formiran je i predmet, koji je još uvijek aktivan
  • stipendiranje romskih učenika po uzoru na ostale gradove, obezbjeđivanje užine u školama i sl.
  • pritisak Gradonačelnika i miješanje u rad UNM Zenica kao organizacije civilnog društva, a što predstavlja grubo kršenje osnovnih demokratskih načela

 Ovim putem pozivamo i nezavisnog vijećnika ispred nacionalnih manjina gdina Asima Musića da podrži inicijativu SDA-a, SBB-a i A-SDA-a, te se tako svrsta na stranu iskrenih prijatelja Romske zajednice u Vijeću Grada Zenice.

 

PRESS CENTAR UNM Zenica