Naslovnica Vijesti Centralna Koordinacija boračkih organizacija i udruženja A RBiH proisteklih iz OOR-a objavili su...

Koordinacija boračkih organizacija i udruženja A RBiH proisteklih iz OOR-a objavili su Saopštenje za javnost

PODIJELI

Koordinacija boračkih organizacija i udruženja A RBiH proisteklih iz OOR-a objavili su saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelosti:

oglasi

Povodom izricanja prvostepene presude Suda BiH za navodne zločine koje su počinili naši saborci u s. Kruščici i hapšenja osam pripadnika Armije BiH od strane SIPA za navodno počinjene zločine u Križaničevom Selu, koristimo priliku da izrazimo naše nezadovoljstvo načinom i vremenom hapšenja naših saboraca, jer smatramo da nije bilo potrebe tako postupati, uvjereni da bi se naši saborci odazvali pozivu i sigurno ne bi bježali u druge države kao pripadnici drugih naroda.
Imajući u vidu gore navedeno, Koordinacija boračkih udruženja općine Vitez je opredjeljena za dokazivanje istine i pravde na osnovu činjenica i dokaza, a ne na osnovu lažnih svedočenja koja se dešavaju i nakon dvadeset godina od prestanka rata.
Svjesni činjenice da ovo saopštenje treba da je što kraće i sadržajnije, mi nemamo namjeru ulaziti u šire detalje, analize i činjenice sa kojima raspolažemo, a koje se odnose na ukupna događanja i zločine počinjene od strane pripadnika HVO, brutalnoj i iznenadnoj agresiji na A R BIH i bošnjački narod općine Vitez.
U vezi sa tim želimo upoznati tužilaštva, sudstva, domaću i svjetsku javnost da, kao žrtve agresije, posjedujemo ogromnu dokumentaciju i da još uvijek ima
živih svjedoka — žrtava počinjenih zločina od strane pripadnika HVO u Vitezu. Imajući u vidu ozbiljnost situacije, nadamo se da će tužilaštva i sudovi obazrivije donositi naredbe o hapšenjima i korektnim pozivanjima naših saboraca, te donositi presude na osnovu činjenica i vjerodostojnih izjava svjedoka, kako ovi procesi ne bi otišli u krivom smjeru, pri ćemu bi žrtve postali zločinci,a zločinci žrtve, što po dosadašnjim aktivnostima ukazuje da se baš ide u tom smijeru.

Uvjereni smo da ni tužilaštvima, kao ni sudovima to nije cilj, jer time se samo zaoštravaju odnosi, stvaraju se napetosti, nepovjerenje i remete, koliko – toliko uspostavljeni među nacionalni, dobrosusjedski odnosi u Vitezu. Takođe želimo napomenuti, da ovim procesima, neznamo ko i iz kojih razloga želi promjeniti karakter rata i pored donesenih presuda Haškog tribunala î domačih sudova. Želimo ponovo naglasiti da ovo saopštenje ima za osnovni cilj poziv na dokazivanje istine i pravde o zločinima u proteklom OOR-u.

Za sve navedeno stojimo sa punom moralnom i materijalnom odgovornošču, što i potvrđujemo svojim potpisima.