REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Boraveći u Vilniusu, u okviru Erasmus+ mobilnosti akademskog osoblja, Dr. Sci Sabahudin Hadžialić, profesor Fakulteta za medije i komunikacije IUT-a i Koordinator za međunarodne odnose IUT-a je održao i dva veoma važna sastanka na KSU.

Naime, prihvativši poziv na sastanak sa rektorom KSU-a, Prof.dr. Arunas Augustinaitisom, naš profesor je iskoristio prilike i prenio iskrene pozdrave od strane Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića, rektora IUT-a uz zahvalnost za uspješno koordinaciju realizacije projekta Erasmus+ mobilnosti akademskog i neakademskog osoblja IUT-a ove godine gdje je omogućeno da pet akademskih i neakademskih predstavnika IUT osoblja boravi na KSU, kao predavači, ali i kao osobe koje će imati određena praktična usavršavanja.

Istovremeno, uspostavljene su mogućnosti naznaka za saradnju na usavršavanju nastavno-naučnog procesa putem razgovora između rektora oba univerziteta, a naš predavač je i najavio skori sastanak oba rektora po navedenom pitanju u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je dogovoren i dolazak, u okviru Erasmus+ programa mobilnosti i dva predstavnika akademskog osoblja KSU u periodu od 15.5. do 21.5.2017.g. na IUT i to Doc.dr. Liutauras Labanauskasa koji će održati seriju predavanja o „Kreativnosti i poduzetništvu“ za studente našeg univerziteta i Doc. dr Remigijus Venckusa, direktora Kreativnog društva i Ekonomskog instituta KSU koji će tokom svog boravka obaviti razgovor sa Dekanom Fekulteta za medije i komunikacije, Prof.dr. Nenadom Novakovićem i rektorom IUT-a, Akademikom, Prof.dr. Ibrahimom Jusufranićem o uspostavljanju partnerstva zajedničkih programa sa dvostrukim diplomama na području medija i komunikacija.

Drugi sastanak našeg predavača, kojem je prisustvovala i kolegica Koordinator za međunarodne odnose KSU, Vaiva Poškaite Tomašević, kao i Doc.dr. Remigijus Venckus, je protekao u razradi modaliteta usmjerenih realizacije prijedloga zajedničkog programa između naših univerziteta o čemu će se, u vremenu pred nama, detaljnije nastaviti razgovori.

b