FOTO: TNT.ba
REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Bosansko narodno pozorište Zenica objavljuje rad na novom dramskom projektu čija je premijerna izvedba planirana za drugu polovinu septembra 2018. godine u 19.30 sati na Velikoj sceni i sa planom prvih repriznih izvedbi do kraja mjeseca septembra 2018. godine.

 

Umjetnički projekat (dramska predstava – u pripremi) makedonskog autora Dejana Dukovskog „BURE BARUTA“ u režiji rediteljice Nine Nikolić, priprema se u prethodno ugovorenoj međunarodnoj koprodukciji između Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Makedonskog narodnog teatra (MNT) Skoplje i Skopje Film Studija.

Rad na projektu će se odvijati u dvije radne faze:

(1) maj – juni 2018. godine i

(2) avgust – septembar 2018. godine, do dana premijerne izvedbe.

Generalne probe su planirane za period od tri do pet dana prije planirane premijerne izvedbe.

Premijerna izvedba II će biti održana u MNT Skoplje, prema naknadno utvrđenim terminima.

Tokom radnog procesa povremeno će biti organizirani rad u dvije dnevne probe (jutarnji i večernji termin). Ponedjeljak je u pravilu slobodan dan tokom cjelokupnog radnog procesa, izuzev finalne faze rada u formi generalnih proba.

Posljednja generalna proba će biti organizirana kao javna izvedba zatvorenog ili poluotvorenog tipa.

Autorski tim projekta većinom čine umjetnici i umjetnice iz Republike Makedonije, dok će izvođački tim činiti glumice i glumci, članice i članovi umjetničkog ansambla BNP Zenica, uz nekoliko gostujućih glumaca, od kojih će dva (2) glumca/glumice – saradnika/saradnica biti izabrani nakon održane audicije.

A U D I C I J A

se raspisuje za dva mlađa glumca/glumice, do 32 godine starosti, što može uključivati studente/studentice III ili IV godine studijskog programa gluma na umjetničkim akademijama u BiH, ili diplomirane glumce/glumice do traženih godina starosti.

Kandidati/kandidatkinje za audiciju dužni su pripremiti:

  • jedan (1) monolog iz dramskog teksta „Bure baruta“ – monolozi su dostupni na internetskoj stranici BNP Zenica (bnp.ba – rubrika: BNP), a na zahtjev mogu biti proslijeđeni i na e-mail adresu kandidata/kandidatkinje;
  • interpretaciju makedonske narodne pjesme „Zajdi, zajdi jasno sonce“ u klasičnoj verziji, a prema izboru i želji kandidata/kandidatkinje i u nekom drugom aranžmanu i
  • opcionalno – kraću muzičku dionicu na muzičkom instrumentu koji kandidat/kandidatkinja svira, u skladu sa njihovim mogućnostima i vještinama.

U cilju upoznavanja kandidata i kandidatkinja sa integralnim dramskim tekstom, BNP Zenica će radnu verziju istog objaviti na internetskoj stranici (www.bnp.ba– rubrika: BNP), u elektronskom PDF formatu.

AUDICIJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 17. MAJA 2018. GODINE U 11 SATI, NA MALOJ SCENI “SEAD BEJTOVIĆ MALECNI” POZORIŠTA MLADIH SARAJEVO, ul. KULOVIĆA br. 8, SARAJEVO.

Zainteresirani kandidati i kandidatkinje dužni su prijavu (ime i prezime, mjesto stanovanja, status: student/studenticaica ili diplomirani glumac/glumica, broj telefona, godina rođenja i kraća profesionalna biografija) i eventualne dodatne informacije dostaviti i tražiti putem adrese elektronske pošte: [email protected] ili na broj telefona Službe produkcije, protokola i odnosa sa javnošću: 032-442-422.

Organizator audicije je Denis Krdžalić, izvršni producent.

Svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama blagovremeno će telefonom ili elektronskim putem biti potvrđeno učešće u audiciji uz preciziranje satnice za pojedine kandidate i kandidatkinje.

Odabranim pozorišnim umjetnicima/umjetnicama će biti ponuđeni izvođački ugovori u kojima će biti definirana naknada za umjetnički angažman i reprizne izvedbe, kao i drugi uvjeti saradnje.

BNP Zenica izražava zadovoljstvo i radost zbog rada sa novim umjetničkim saradnicima i saradnicama koji donose novi kvalitet i energiju u naše umjetničke projekte.

Javna ustanova BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE ZENICA –

D I R E K C I J A

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o