REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Agencija za privatizaciju FBiH objavila je javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta Hotel “International” u vlasništvu Željezare “Zenica” d.o.o. Zenica, po cijeni od 9,8 miliona KM.

Hotel “Internacional” prostire se na zemljištu površine 1.227 m2, a sam objekat na 608 m2. Objekat je opremljen i sastoji se od podzemne garaže za cea 40 mjesta sa pripadajućim vanjskim uređenjem, suterena, prizemlja, galerije, te sedam spratova.

U suterenu se nalaze sve pomoćne prostorije neophodne za namjensko funkcionisanje objekta. U prizemlju je prijemni hol, recepcija, mokri čvor, poslovni prostori, te caffe bar i ljetna bašta, za cea 180 mjesta. Objekat ima galeriju sa cea 60 mjesta, dok je na prvom spratu restoran sa cea 220 mjesta za sjedenje sa terasom sa 40 mjesta, a na sedmom spratu se nalazi terasa sa 80 sjedišta. Na drugo, četvrtom i sedmom spratu se nalaze konferencijske sale.

Hotel “Internacional” je snabdijeven kompletnom infrastrukturom, priključen je na javnu elektrodistributivnu mrežu, gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Objekat se može zagrijavati putem vlastitog centralnog grijanja, kao i putem gradske toplovodne mreže. Na objektu je izvedena hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i pozama zaštita ugradnjom unutrašnje hidrantske mreže.

Na tenderu će vrednovati tri kriterija. Ponuđena cijena vrednovat će sa 350 bodova ili 35 posto, zatim, drugi kriterij je da poslodavac preuzme 35 radnika Željezare Zenica u radni odnos na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 godine od dana zapošljavanja, što također nosi 35 posto bodova.

Treći kriterij je da vlasnik osigura nova ulaganja u hotel u iznosu od 980.000 KM u periodu od dvije godine od dana zaključivanja ugovora, u cilju proširenja djelatnosti, što će se vrednovati sa 30 posto bodova.

Rok za podnošenje ponuda je 21.07.2017. godine do 16 sati, a javno otvaranje ponuda desit će se 25.07.2017. u prostorijama Agencije za privatizaciju FBiH.