Oglas za posao Livnica Turbe traži rukovodioca

Potreban radnik tešanjskoj Pobjedi

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa dlanom 6. Pravilnika o radnim odnosima, Direktor ,,Pobjeda” d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača objavljuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Rukovodilac Podružnice Livnica Turbe jedan izvršioc

 • Osigurava sistem rada, organizaciju poslova, resurse za odvijanje kontinualnog procesa proizvodnje.
 • Vrši izradu planova prodaje, proizvodnje, nabavke kao iinvesticionih ulaganja.
 • Osigurava sistem kvaliteta procesa i proizvoda.
 • Unapređuje sistem organizacije iprocesa sukladno zahtjevima uprave itriiita.
 • Rukovodi Podružnicom u svim segmentima.

Posebni uslovi:

 • odlično poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • Radno iskustvo 3 godine na istim poslovima ili slidnim

Diplomirani inženjer mašinstva ili metalurgije , VSS – VII stepen stručne spreme

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće :

 • Biografiju
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
 • Potvrdu ranijeg poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu
 • Eventualno drugi Certifikati koji kandidat ima

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz ovog Javnog oglasa obavit će se intervju.

O datumu, vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Zadnji dan roka za podnošenje prijave je 28.02.2022.godine

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

 • Lično ili na adresu : “Pobjeda” d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3,74250 Teianj
 • Putem elektronske poste na adresu: info@pobjeda-tesanj.ba
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU