-3.1 C
Sarajevo
Srijeda, 29 ožujka, 2023

Kvalitet zraka BiH

Kvalitet zraka u BiH pratimo u realnom vremenu, 24 sata dnevno. Pratite kakav je kvalitet zraka u Sarajevu, Tuzli, Zenici i ostalim gradovima u BiH.

Kvalitet zraka Tuzla

Kvalitet zraka Sarajevo

Kvalitet zraka Zenica

Kvalitet zraka Gorazde

Kvalitet zraka Ilijaš

Kvalitet zraka Jajce

Kvalitet zraka Lukavac

Kvalitet zraka Travnik

Kvalitet zraka Živinice

Kvalitet zraka Sarajevo

Sarajevo je često pogođeno teškom maglom u zimskom periodu koja se pretvara u smog kad se pomiješa sa visokim stepenom zagađenja. U kombinaciji sa slabim vjetrom ili stabilnim anticiklonom, zagađivaći se duže vrijeme zadržavaju u zraku grada a to uzrokuje vrhunac koncentracije čestica (PM), što predstavlja značajan zdravstveni rizik stanovnicima. Glavni izvori zagađenja u Sarajevu su stambeno grijanje, promet i neki od industrijskih pogona.

kvalitet-zraka-sarajevo

Kvalitet zraka Tuzla

Ovaj grad je često najzagađeniji grad u Evropi. u vrijednosti PM10 su redovno iznad granica dozvoljenih zakonom Federacije BiH1 s maksimuma iznad 300 μg / m³. Prema bazama podataka WHO-a o godišnjim procjenama zagađenosti zraka (2017), Grad Tuzla je bio drugi najzagađeniji grad u Evropi nakon Tetova.

kvalitet zraka tuzla

Kvalitet zraka Zenica 

Dva najveća zagađivača (Kakanjska termoelektrana i Zenička čelična industrija) na području Zenice godišnje proizvedu 90.000 tona SO2, što čini preko 20% ukupne količine emisija SO2 u BiH. Izvori emisija u Zeničko-dobojskom kantonu predstavljaju 72% od ukupnih emisija PM čestica u Federaciji BiH.

kvalitet zraka zenica

Kvalitet zraka RS

U Republici Srpskoj, prema službenoj statistici, broj dnevnih prekoračenja PM10 u 2015. godini evidentiran je u Brodu (142), Ugljeviku (26), Gacku (61) i Banja Luci – Centar (67).