16.6 C
Sarajevo
Petak, 27 svibnja, 2022

  Kvalitet zraka BiH

  Kvalitet zraka u BiH pratimo u realnom vremenu, 24 sata dnevno. Pratite kakav je kvalitet zraka u Sarajevu, Tuzli, Zenici i ostalim gradovima u BiH.

  Kvalitet zraka Tuzla

  Kvalitet zraka Sarajevo

  Kvalitet zraka Zenica

  Kvalitet zraka Gorazde

  Kvalitet zraka Ilijaš

  Kvalitet zraka Jajce

  Kvalitet zraka Lukavac

  Kvalitet zraka Travnik

  Kvalitet zraka Živinice

  Kvalitet zraka Sarajevo

  Sarajevo je često pogođeno teškom maglom u zimskom periodu koja se pretvara u smog kad se pomiješa sa visokim stepenom zagađenja. U kombinaciji sa slabim vjetrom ili stabilnim anticiklonom, zagađivaći se duže vrijeme zadržavaju u zraku grada a to uzrokuje vrhunac koncentracije čestica (PM), što predstavlja značajan zdravstveni rizik stanovnicima. Glavni izvori zagađenja u Sarajevu su stambeno grijanje, promet i neki od industrijskih pogona.

  kvalitet-zraka-sarajevo

  Kvalitet zraka Tuzla

  Ovaj grad je često najzagađeniji grad u Evropi. u vrijednosti PM10 su redovno iznad granica dozvoljenih zakonom Federacije BiH1 s maksimuma iznad 300 μg / m³. Prema bazama podataka WHO-a o godišnjim procjenama zagađenosti zraka (2017), Grad Tuzla je bio drugi najzagađeniji grad u Evropi nakon Tetova.

  kvalitet zraka tuzla

  Kvalitet zraka Zenica 

  Dva najveća zagađivača (Kakanjska termoelektrana i Zenička čelična industrija) na području Zenice godišnje proizvedu 90.000 tona SO2, što čini preko 20% ukupne količine emisija SO2 u BiH. Izvori emisija u Zeničko-dobojskom kantonu predstavljaju 72% od ukupnih emisija PM čestica u Federaciji BiH.

  kvalitet zraka zenica

  Kvalitet zraka RS

  U Republici Srpskoj, prema službenoj statistici, broj dnevnih prekoračenja PM10 u 2015. godini evidentiran je u Brodu (142), Ugljeviku (26), Gacku (61) i Banja Luci – Centar (67).