Livnica Tešanj traži inžinjera održavanja

Na osnovu ukazane potrebe zbog obima povećanog posla Rukovodilac Livnice Turbe raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Javni oglas je raspisan za Inžinjera održavanja Livnica Turbe, 1 izvrrilac

-održavanje i upravljanje mašinama u proizvodnom procesu;
-planiranje i vođenje novih projekata;
-istraživanje, predlaganje i preduzimanje mjera za unapređenje efikasnosti rada odjeljenja i
-aktivno učešće u redovnoj komunikaciji sa proizvođačima mašina i opreme

Posebni uslovi:
o odlično poznavanje rada na računaru,
o pozavanje engleskog jezika,

Diplomirani inženjer elektrotehnike , VSS – VII stepen stručne spreme

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće :

  • Biografiju
  • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
  • Eventualno drugi Certifikati koji kandidat ima

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz ovog Javnog oglasa obavit će
se intervju. O datumu, vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava ie : 31.O3.2022.godine

Priiave sa dokumentacijom dostaviti:

  • Liino ili na adresu : Livnica Turbe” Turbe, ul. Aleja do broja 128 ,72283furbe,
  • Putem elektronske polte na adresu: senad.zahirovi@pobjeda-tesanj.ba
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU