Do kraja marta uplata zdravstvenih markica u SBK

Uplata zdravstvenih premija za 2022. godinu u Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona traje do 31. marta ove godine.

Osigurana lica naloge za plaćanje (uplatnice) mogu se preuzeti na svim uplatnim mjestima i nadležnim poslovnicama Zavoda, a jednim platnim nalogom može se izvršiti uplata za više osiguranih osoba uz obavezu da se na nalogu navedu imena i prezimena osoba za koje se vrši uplata. 

Cijena premije iznosi 29,00 KM po osobi, a djeca do 18 godina oslobođena su plaćanja premije, dok osobe koje navrše 18 godina u tekućoj godini, premiju trebaju uplatiti u roku od 30 dana (od dana kada su navršili 18 godina).

Također osoba koja nije imala status osigurane osobe u periodu uplate premije, premiju može uplatiti u roku od 30 dana od dana prijavljivanja na osiguranje.

Osobe koje izvrše uplatu premije za 2022. godinu “markicu” mogu preuzeti  do kraja godine svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. Osigurane osobe koje su uplazile premiju mogu prilikom korištenja usluge zdravstvene zaštite uplatu dokazati ili orginalnom uplatnicom ili zalijepljenom markicom u zdravstvenoj knjižici.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU