U junu zabilježen pad cijena proizvoda i usluga od 0,5 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,5 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,1 posto, Komunikacije za 0,3 posto, Rekreacija i kultura za 0,7 posto te Ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u junu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 1,1 posto, Odjeće i obuće za 2,9 posto, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,3 posto te Prijevoza za 0,2 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH na godišnjem nivou u prosjeku u BiH zabilježen je rast nivoa cijena od 0,3 posto. Nivo cijena u junu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 0,3 posto. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,1 posto, Alkoholna pića i duhan za 3,8 posto, Stanovanje i režijski izdaci za 2,7 posto, Zdravstvo za 1,0 posto, Rekreacija i kultura za 1,6 posto, Obrazovanje za 0,7 posto te Restorani i hoteli za 0,6 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 11,8 posto, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6 posto, Komunikacija za 0,6 posto, te Ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju u 2019. godini čini 616 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 21.000 cijena na unaprijed definisanom uzorku prodajnih mjesta na dvanaest geografskih lokacija.

(FENA) M.B.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU