Gradonačelnik Tuzle uputio novu inicijativu vlastima Federacije BiH(VIDEO)

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, održao je danas niz sastanaka sa gradskim službama, u funkciji realizacije naredbi štabova civilne zaštite Federacije BiH, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle.

Između ostalog, gradonačelnik i saradnici su pripremili i uputili Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite Inicijativu za donošenje Zakona ili Uredbe sa zakonskom snagom, kako bi se deblokirala sredstva namijenjena za gradnju javnih skloništa. Naime, sličnu inicijativu gradonačelnik Imamović je uputio i u vrijeme poplava 2014. godine. Tadašnja federalna vlast je inicijativu prihvatila, pa je time omogućeno korištenje značajnih sredstava za pomoć građanima i sanaciju šteta nastalih uslijed prirodne nesreće.

Tadašnji Zakon je imao rok trajanja koji je prošao.

Sada, imamo još složeniju situaciju. U budžetima gradova i općina Federacije BiH blokirana su sredstva kojima je, postojećim zakonom strogo određena namjena za gradnju javnih skloništa.

Sada nam ne trebaju atomska skloništa, nego nam trebaju sredstva za odbranu od pandemije i otklanjanje posljedica pandemije.

Zato je gradonačelnik Tuzle podnio Inicijativu federalnoj vlasti da donese Zakon ili Uredbu sa zakonskom snagom o korištenju sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa za odbranu građana od pandemije i otklanjanje posljedica pandemije.

U pripremi ove inicijative, gradonačelnik Imamović je obavio konsultacije sa jednim brojem gradonačelnika i načelnika drugih gradova i općina i naišao na jednodušnu podršku. Sličnu inicijativu su već podnijeli gradonačelnici i načelnici iz Unsko-sanskog kantona.

Svjestan prezauzetosti Vlade Federacije BiH, gradonačelnik Tuzle je sačinio tekst Zakona odnosno Uredbe sa zakonskom snagom o korištenju sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa za pomoć građanima i privrednim i drugim subjektima za sprječavanje i otklanjanje posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19). Inicijativa je danas, 25.3.2020. upućena Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.

RTV7

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU