Javni oglas za nominiranje kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora FZ PIO sa područja SBK

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisalo je Javni oglas za nominiranje kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Srednjobosanskog kantona.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa.


Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenim kovertama lično – predajom na protokol Vlade SBK ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo privrede, ul. Stanična 43., 72270 Travnik sa naznakom: “Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Srednjobosanskog kantona – NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Više informacija pogledajte OVDJE.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU