Kompanija “PROMO“ d.o.o. Donji Vakuf raspisuje OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

Mjesto rada: Donji Vakuf

Uslovi:
– Da su kandidati završili Arhitektonski fakultet u zvanju bakalaureat ili magistar arhitektonske struke.

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti:
– diplomu o završenom fakultetu
– potvrdu o radnom iskustvu, ukoliko kandidat ima radnog iskustva
– životopis (CV)

Kandidati prijave s pratećom dokumetacijom mogu dostaviti na sljedeću e-mail adresu [email protected] .

Konkurs ostaje otvoren do 20.11. 2019.godine.

Donji Vakuf, dana 08.11. 2019.

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o