Mape opasnosti i mape rizika od poplava za vodno područje rijeke Save – TNTPortal

Mape opasnosti od poplava i Mape rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, čija priprema je prema Zakonu o vodama FBiH u nadležnosti AVP Sava Sarajevo, završene su krajem 2020. godine. Realizirane su u sklopu projekta ” Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (FHRMP) ” a u okviru Programa podrške infrastrukturnim projektima (IPF) – Tehnička pomoć 5. Projekt je finansiran iz dva granta (bespovratna finansijska sredstava) Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Projekt FHRM predstavlja provedbu EU Direktive o poplavama, tačnije člana 6 Direktive. Mape služe kao preduvjet za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava u skladu sa članom 7 EU Direktive o poplavama.

Kroz projekat FHRM usvojena je i korištena konsolidirana i jedinstvena metodologija za mapiranje opasnosti i rizika od poplava u BiH izrađena za FBiH 2013. godine, unaprijeđena uključivanjem bujičnih i poplava u krškim poljima.

mape opasnosti i mape rizika od poplava za vodno područje rijeke save – tntportal

Prema navedenoj metodologiji, Mape su izrađene za područja potencijalno značajnih rizika od poplava (APSFR), definirana Preliminarnom procjenom rizika od poplava za područje Federacije BiH urađenom 2013. godine.

Imaju višestruki značaj i predstavljaju jedan od osnovnih alata u upravljanju rizicima od poplava.

Mape – opasnosti i rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH dostupne su za pregled putem web aplikacija s pripadajućim metapodacima na sljedećim linkovima:

https://avpsava.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2c56327132ee4f72b13fb7394adf2331

https://avpsava.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c39813c7433944168c7c76339286f758

Svi podaci i informacije o Mapama opasnosti od poplava i Mapama rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH su dostupni u skladu sa važećim propisima o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

(TNTPortal)

 

Izvorni članak

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU