Ministar Katica: “Osigurat ćemo sredstva da svi pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo obave sistematske preglede do kraja ove godine”

Ministar MUP-a Kantona Sarajevo Admir Katica najavio je da će osigurati neophodna sredstva u budžetu da svi uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo – Uprave policije do kraja ove godine mogu obaviti sistematske preglede.

Osim toga, ministar Katica je najavio da će zahtijevati dosljednu primjenu Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Na ovaj način, kontinuirano će se vršiti kontrola opće zdravstvene sposobnosti policijskih službenika za nesmetano obavljanje poslova i zadataka bilo kojeg radnog mjesta.

Pomenutim Pravilnikom predviđeno je da se periodični zdravstveni pregled policijskih službenika Uprave policije obavljaju svake četiri godine, što do sada nije bila praksa.

Međutim, ministar Katica je naveo da će insistirati od Uprave policije da se ubuduće striktno primjenjuju odredbe pravilnika, a po potrebi i češće vrše sistematski pregledi, za što će se redovno osiguravati sredstva u budžetu.

Već smo poduzeli aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za sistematske preglede, što prije. Preraspodjelom ćemo u budžetu osigurati oko 150.000 KM i odmah tražiti da se inicira postupak nabavke za uslugu sistematskih pregleda.

Sredstva nikada nisu bila i neće biti problem za ove namjene. Zahtijevat ću da svi policijski službenici i uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo obave sistematske preglede u ovoj godini“, najavio je ministar Katica.

Dodao je da su policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo – Uprave policije koji su zaposleni u prethodnom periodu bili dužni dostaviti ljekarska uvjerenja, a samo u prošloj godini zaposleno je 195 policijskih službenika.

U toku je prijem još 250 policijskih službenika i 30 mlađih inspektora i za sve njih se može reći da su prošli ili će proći kontrolu opće zdravstvene sposobnosti za nesmetano obavljanje poslova i zadataka.

Mi intenzivno radimo na obnavljanju kadra unutar policijskih redova i novi policijski službenici zaista prolaze veoma profesionalan i transparentan sistem prijema koji uključuje i ljekarske preglede.

Ali, sada ćemo intenzivirati aktivnosti i na kontroli zdravstvene sposobnosti ranije zaposlenih kadrova kako bismo prevenirali eventualne probleme, te osigurali još bolji rad policije“, izjavio je ministar Katica.

Značajno je istaći da MUP Kantona Sarajevo – Uprava policije trenutno ima uposlena dva stručna savjetnika psihologa kojima je, između ostalog, posao da za potrebe Uprave policije upućuju na periodične i vanredne ljekarske preglede policijske službenike, postupaju u skladu sa odredbama posebnog propisa kada dođe do primjene sile i vatrenog oružja od strane policijskog službenika, kao u slučaju napada na policijskog službenika.

Ovi stručni savjetnici psiholozi, shodno navedenom, ostvaruju saradnju sa ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i organizacionim jedinicama Uprave policije.

Kroz planirana unapređenja i infrastrukturne projekte, bit će tretirano i pitanje zravstvene usluge i ljekarske kontrole svih policijskih službenika.

Kako je najavio ministar Katica, policija će dobiti i nove, uređene prostorije Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

U novom administrativnom sjedištu MUP-a Kantona Sarajevo koje ćemo sagraditi u ulici Kolodvorska, planirali smo smjestiti i zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a KS.

Tako ćemo postići da naša policija, ali i pripadnici svih drugih policijskih agencija sa mjestom prebivališta u Kantonu Sarajevo imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ali i redovne ljekarske preglede na jednom mjestu“, dodao je ministar Katica.

The post Ministar Katica: “Osigurat ćemo sredstva da svi pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo obave sistematske preglede do kraja ove godine” appeared first on Sarajevska sehara.

sarajevskasehara.com

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU