Ministarstvo kulture i sporta KS spremno preuzeti brigu o Umjetničkoj galeriji, Historijskom muzeju i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo podržat će inicijativu zastupnika Davora Čičića, koju je Skupština Kantona Sarajevo usvojila na današnjoj 9. sjednici, a kojom se Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo zadužuju za donošenje posebnog zakona lex specialis, kojim bi se definiralo finansiranje ustanova kulture od značaja za BiH, koje djeluju na području Kantona Sarajevo.
U okviru Budžeta Kantona Sarajevo iz 2023. godine, finansiraju se ustanove kulture i obrazovanja sa nivoa BiH, a koje djeluju i rade na prostoru Kantona Sarajevo. Strateški interes Kantona Sarajevo jeste da kulturne ustanove nastave svoj rad na ovom području, te da taj rad bude održiv.
Međutim, sedam ustanova kulture i obrazovanja od značaja za BiH, kojima do sada nije riješen status se i dalje nalaze u nezavidnom položaju. Ocijenjeno je da su trenutno najugroženije Umjetnička galerija BiH, Historijski muzej BiH i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Njihova održivost upitna je usljed neadekvatnog i nedovoljnog finansiranja od strane osnivača.
Ovim zakonom bi se privremeno i jasno definiralo finansiranje ustanova iz budžeta Kantona Sarajevo, do donošenja konačnog rješenja i revidiranja statusa, te načina finansiranja i poslovanja ovih iznimno važnih ustanova za društvo od strane osnivača.
Naime, Zemaljski muzej BiH privremeno je riješen kroz Univerzitet u Sarajevu, a Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH te Kinoteka BiH su materijalno u relevantnom obimu podržane od Ministarstva obrazovanja FBiH.
Ministarstvo kulture i sporta KS je spremno preuzeti privremenu brigu o tri trenutno najugroženije ustanove – Umjetničkoj galeriji BiH, Historijskom muzeju BiH, te Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.
Ustanove bi poslovale na temelju postojećih osnivačkih akata, a sve do rješenja njihovog konačnog statusa, kao i statusa svih sedam institucija.

www.tvsa.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU