MUP SBK/ Uspješno realizovana specijalistička ronilačka obuka

U saradnji sa Kantonalnom upravom za civilnu zaštitu SBK/KSB, dana 27.11.2020.godine u prostorijama Jedinice za specijalističku podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona, izvršena je podjela Certifikata o sticanju ronilačke kategorije – Ronilac sa dvije zvijezde P2* i CEDIP -ronilački specijalistički kursevi.

Certifikate za 5 policijskih službenika Jedinice za specijalističku podršku MUP-a, koji su između ostalog angažovani i u Službi za zaštitu i spašavanje u vodi i pod vodom, uručili su Policijski komesar Faik Adilović i Direktor po ovlaštenju KUCZ Ivan Ljubas, a dodjeli certifikata prisustvovali su i Edim Nesimi – Pomoćnik direktora za pravne, opšte i materijalne poslove, strukturu i obuku KUCZ i Dalibor Šantić – Načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a SBK.

mup sbk/ uspješno realizovana specijalistička ronilačka obuka
mup sbk/ uspješno realizovana specijalistička ronilačka obuka

Ova obuka je nastavak procesa usavršavanja i osposobljavanja svih pripadnika Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, koja je formirana na osnovu saradnje MUP-a i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK/KSB. Dostignuti nivo obuke omogućava obavljanje složenijih poslova i zadataka, kako iz domena policijskih poslova i zadataka, tako iz domena zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

U narednom periodu planira se nastavak navedene saradnje, u cilju sticanja novih znanja i vještina, koje će doprinijeti efikasnijem rješavanju predstojećih sigurnosnih izazova.

Obzirom da je stanje sigurnosti na području našeg kantona zadovoljavajuće, realizacijom navedene obuke realno se očekuje da će isto biti dodatno poboljšano.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU