Na temelju Sprazuma o priznanju krivnje, Hadžiću izrečena presuda zbog smrti radnika na gradilištu

Nakon prihvatanja Sporazuma o priznanju krivnje, Kantonalni sud u Sarajevu (KSS) proglasio je krivim Sedina Hadžića, zbog teškog krivičnog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom – nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, potvrđeno je Feni u Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Hadžić je pravosnažnom presudom KSS-a osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru zbog toga što je kao direktor pravnog lica “Hadžić gradnja” d.o.o. Sarajevo te kao rukovodilac gradilišta na jednoj privatnoj kući u općini Novi Grad postupio protivno propisima i općepriznatim tehničkim pravilima čime je prouzrokovana smrt jedne osobe.

Istovremeno, KSS je na prijedlog Tužilaštva KS optuženom Hadžiću izrekao sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja poslova šefa gradilišta u trajanju od pet godina od pravomoćnosti presude te na ime imovinskopravnog zahtjeva optuženog obvezao da supruzi preminulog radnika od dana pravomoćnosti presude isplaćuje mjesečno određen iznos u obliku doživotne rente u njenu korist.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU