Na Vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen rebalans Budžeta za 2020.

Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnici su usvojili rebalans Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

Budžet pored svoje ekonomske, razvojne komponente ima izraženu i socijalnu komponentu.

Grad je Budžetom donesenim u decembru 2019. godine, za 2020. godinu predvidio veliko investiranje u komunalnu gradnju. Velike investicije predvidjeli su i Vodovod i Grijanje, tako da je realizacija tih višemilionskih investicija, u funkciji ekonomskog razvoja i povećanja kvaliteta života građana.

Ukupne socijlne mjere predviđene Budžetom i dva naredna rebalansa, iznose preko 5 miliona KM. Osim toga, rebalans je usklađen sa potrebom otklanjanja socijalnimh i ekonomskih posljedica pandemije.

Podsjećamo da je Gradsko vijeće Tuzla već početkom aprila usvojilo prvi rebalans Budžeta na kojem je donesen set mjera u cilju ublažavanja negativnih posljedica na privredu, a koje su se odnosile na oslobađanje poduzetnika od plaćanja zakupnine i obaveze plaćanja komunalne naknade.

Takođe, prvim setom mjera od plaćanja naknade oslobođeni su korisnici javnih površina za postavljanje ljetnih bašti uz ugostiteljski objekat, a privremeno su oslobođeni od plaćanja naknade i korisnici taksi stajališta, javnih površina za postavljanje reklamnih naprava, rekreacionih površina, te zakup prostora u objektima mjesnih zajednica.

U rebalansu budžeta usvojenom na sjednici, je prošle godine planiranim i prošlim rebalnskom dopunjenim, predviđen i novi set mjera koji se tiču ublažavanja posljedica pandemije korona virusa.

Pomenute mjere se prevashodno odnose na direktnu finansijsku podršku registrovanim samostalnim djelatnostima i obrtima kojima je zabranjen rad naredbama kriznih štabova (600 000 KM), podrška proizvođača iz Tuzle koji su izvršili proljetnu sjetvu (200 000 KM), te jednokratne novčane pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja nesreće.

Uz postojeće decembarskim budžetom predviđene socijalne mjere, ovim rebalanskom su te mjere povećane za 500 000 KM. Tako ukupne socijalne mjere iznose preko 5 miliona KM.

Pošto tzv. Korona zakon nije predvidio pomoć javnim preduzećima i ustanovama, rebalsom smo predvidjeli i sredstva u iznosu od 500.000 km za pomoć javnim preduzećima i ustanovama, i to se odnosi na ona preduzeća kojima je naredbama kriznih štabova zabranjen ili na drugi način onemogućen rad.

Na drugoj tački dnevnog reda razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline Slatina 1 u Tuzli

Takođe, na sjednici razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli.

Vijećnici su . razmatrali i usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Hendek-Pazar” u Tuzli.

Razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle. Takođe, razmatrana su i imovinsko pravna akta.

Tri tačke dnevnog reda odnosile su se na imenovanje članova u privremene nadzorne odbore u javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla, kao i na odluke o raspisivanju Javnog oglasa za članove nadzornih odbora javnih preduzeća. Takođe usvojena je i Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla.

U vezi sa rebalansom Budžeta na sjednici razmatrani su i usvojeni sljedeći Pravilnici:

  • Pravilnik za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pandemijom korona virusa;
  • Pravilnik o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije fizičkim licima koje obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa;
  • Pravilnik o načinu raspodjele bespovratnih finansijskih sredstava za subvencije javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

Data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzle. Ovaj Pravilnik ne podrazumijeva povećanje broja zaposlenih u Gradskoj upravi.

Razmatrano je i usvojeno Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JZU Gradske apoteke Tuzla.

Na sjednici je primljena k znanju Informacija o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika grada Tuzle za 2019. godinu, te razmatrana i usvojena Informacija za 2019. godinu o realizaciji Strategije razvoja grada Tuzle do 2026. godine-Revidirana Strategija razvoja grada Tuzle za period od 2019.-2021. godine.

Usvojen je Izvještaj za izbor i imenovanje koji se odnosio na izmjene u savjetima mjesnih zajednica, kao i na imenovanja u nadzornim i upravnim odborima.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU