Navršilo se 30 godina od formiranja 7. korpusa Armije RBiH

Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je jedan od ukupno sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije RBiH. Osnovan je 7. aprila 1994. godine sa sjedištem u Travniku. Komandant korpusa za sve vrijeme njegovog postojanja bio je general Mehmed Alagić. Ideje o formiranju korpusa, čija zona odgovornosti bi obuhvatala dio srednje Bosne, a čiji bi glavni glavni zadatak bio očuvanje ove, ali i oslobađanje privremeno zaposjednute teritorije Bosanske krajine, nastale su daleko prije samog osnivanja korpusa. Naime treći korpus Armije RBiH iz kojeg je trebao izrasti novi korpus je imao veliku zonu odgovornosti i veliko brojno stanje, što je u izvjesnoj mjeri otežavalo lanac rukovođenja i komandovanja, a samim time i rezultati su bili skromniji. Januara 1994. godine Predsjedništvo Republike BiH je donijelo odluku o formiranju Sedmog korpusa Armije RBiH. Međutim, stanje na terenu je bilo izuzetno teško usljed borbenih dejstava sa obje neprijateljske strane, koje su se odvijale u zoni odgovornosti ovog korpusa. Ipak, dan nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu svih neprijateljstava između dvije konfrontirane strane, Armije RBiH i HVO-a, 26. februara 1994. godine Predsjedništvo RBiH donosi novu odluku o formiranju korpusa kojom se određuje da komandant tog novoformiranog 7. korpusa postane brigadir Mehmed Alagić, dok komandovanje nad 3. korpusom preuzima brigadir Sakib Mahmuljin. Primopredaja dužnosti komandanta Sedmog korpusa se obavila 6. aprila, a funkcionisanje Komande Korpusa dan kasnije, te se ovaj dan obilježava kao zvanični datum formiranja Sedmog korpusa Armije RBiH. Kako je formiranje Sedmog korpusa nastalo u drugačijim uslovima i okolnostima u odnosu na druge korpuse tako je i proces ustrojavanja išao brže i organizovanije. Korpus je nastao od dotadašnjih operativnih grupa iz sastava Trećeg korpusa: “Bosanska krajina”’ i “Zapad”, te njima pripadajućih jedinica. Zona odgovornosti je odgovarala zoni odgovornosti dotadašnji operativnih grupa “Bosanska krajina” i “Zapad’, a uključivala je uglavnom slobodne teritorije u dolinama rijeka Vrbas i Lašva. Od značajnijih uspjeha Sedmog korpusa, izdvaja se oslobađanje Vlašića 23. marta 1995. godine, oslobađanje Kupresa, kao i oslobađanje Donjeg Vakufa 14. 9. 1995. godine.

The post Navršilo se 30 godina od formiranja 7. korpusa Armije RBiH appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU