Novi pristup stambenoj politici u Kantonu Sarajevo: prevazilaženje paradigme da je rješenje stambenog problema samo u kupovini nekretnine

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organiziralo je prvu panel diskusiju na temu “Novi okviri stambene politike u Kantonu Sarajevo”.

Prije same diskusije, panelisti su održali izlaganja o sljedećim temama: doc.dr.sc. Mirza Hebib s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu govorio je o “Pravnom okviru i modelima stambenog zbrinjavanja”, magistrica prava Lejla Ramić s Pravnog fakulteta je predstavila temu “Stambeno tržište u Kantonu Sarajevo – aktuelni izazovi mladih”, a magistrica prava Amela Zeherović iz Općine Vogošća je govorila o novim okvirima stambene politike iz perspektive lokalne samouprave. Također, direktor Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, Kenan Dinar, predstavio je programe subvencioniranja rješavanja stambenih pitanja mladih u Kantonu Sarajevo za period od 2017. do 2023. godine.

Panelisti su kroz svoja profesionalna iskustva detaljno istraživali navedene teme. Premijer KS Nihad UK istakao je važnost razvoja stambenog fonda u Kantonu Sarajevo, s naglaskom na rješavanje stambenog pitanja mladih. Također, istaknuta je potreba za promjenom paradigme u pogledu stambenog zbrinjavanja, te je ministar Bojan Bošnjak najavio kreiranje pravednijeg sistema subvencioniranja u ovoj godini putem Ministarstva.

Uključivanje mladih u kreiranje mjera stambene politike također je istaknuto kao važno, a doc.dr.sc. Hebib je naglasio potrebu za uključivanjem stambenog zbrinjavanja mladih u socijalne politike, kao i ponudu olakšica i nova rješenja. Stambeni fond u Kantonu Sarajevo, prema Hebibu, treba biti iskorišten za dugoročne zakupove nekretnina, posebno za mlade osobe koje ne mogu pristupiti kreditima.

Pored članova Skupštine i Vlade KS, skupu su prisustvovali predstavnici općina, Univerziteta u Sarajevu te institucija, organizacija i udruženja relevantnih za kreiranje budućih modela u ovoj oblasti. Iako su vijeća mladih u općinama bila pozvana na panel, prisustvovala je samo predstavnica iz Općine Ilijaš, kako je saopćeno iz press Službe KS.

Izvor: ( www.tvsa.ba / TNTPortal.ba )

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU