Obilježena 32-godišnjica “Mehurići 1992-2024”

U organizaciji Saveza  udruženja boraca „Patriotske lige“ općina SBK u sklopu obilježavanja manifestacije 32-e godišnjice održavanja Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992-2024”, dana 07.02.2024. godine priređena je posjeta i organizovano polaganje cvijeća na spomen obilježje u Centralnom šehidskom mezarju u Travniku. Kako je istaknuto na 95 strani knjige Patriotska liga u rađanju čuda bosanskog otpora učesnici Savjetovanja bili su: Hasan Čengić Čenga, Meho Karišik Kemo, Sefer Halilović Halil, Rifat Bilajac Čiča, Zićro Suljević Stari, Atif Šaronjić Emir, Dervo Harbinja, Glavni štab Patriotske lige; Faid Hećo, Sarajevska regija; Vahid Karavelić Vaha i Mehdin Hodžić Senad, Tuzlanska regija; Džemal Merdan Brko, Zihnija Aganović Aga i Hajrudin Hubo Edo, Zenička regija; Hajrudin Osmanagić Mujo, Bihaćka regija; Halid Hafizović Hafiz, Dobojska regija; Omer Jandrić Omer i Safet Insanić, SUB Regija Livno. Na Savjetovanju utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu Republike BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kako bi se obezbjedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti i građana na državnoj teritoriji BiH. Sastav je pokrivao cijelu teritoriju BiH, a sastojao se od Glavnog štaba PL-a na nivou Republike, devet regionalnih štabova, 103 općinska štaba i velikog broja različitih jedinica, organiziranih u formacije od voda do brigade. Uz obuku i pripremu naroda, prvi zadatak bio je jasno preciziran obezbijediti provođenje referenduma za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine, koji je održan 29. februara i 1. marta 1992 godine. Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine je jezgro softvera koji je razrađivao sistem odbrane naroda, narodnosti i građana Republike Bosne i Hercegovine od nadolazeće agresije. Donesena je Direktiva za odbranu suvereniteta BiH, kao osnovni i prvi strategijski dokument za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Direktiva je objavljena 25. februara i dostavljena regionalnim štabovima PL te intenziviran rad na formiranju novih jedinica i obuka sa novim članovima PL. U Direktivi iznesena je procjena djelovanja snaga dezintegracije BiH, koje su svojim djelovanjem u velikoj mjeri uspjele stvoriti sistem za potpunu dezintegraciju bosanskohercegovačke vlasti i cijepanje teritorije BiH. Označena su glavna uporišta snaga dezintegracije i glavni nosioci, kao i njihova ukupna snaga i jačina. Osnovni cilj ovih snaga bio je podjela teritorije BiH i priključenje matičnim (nacionalnim) državama. Nakon višegodišnjih aktivnosti krajem prošle godine izišla je iz štampe Patriotska liga u rađanju čuda bosanskog otpora čiji su izdavači Savez udruženja boraca Patriotske lige u Bosni i Hercegovini Sarajevo i Savez udruženja boraca Patriotske lige općina Srednjobosanskog kantona Travnik. Knjiga Patriotska liga u rađanju čuda bosanskog otpora tretira period iz bliske prošlosti 1991-1992. godina, godine o kojima je rijetko pisano. U pripremi i saradnji učestvovalo je preko 30-tak autora koji su pripremali i ustupili tekstove, fotografije i dokumente za objavu. U ovoj knjizi objavljeno preko 140 fotografija i dokumenata. Prva promocija priređena je u Travniku 21. novembra 2023. godine, a slijedeća je najavljena u Bihaću, 10. februara 2024. godine.

The post Obilježena 32-godišnjica “Mehurići 1992-2024” appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU