Objavljen Javni poziv za subvencioniranje troškova grijanja

Danas je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio- ekonomskog utjecaja energetske krize u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM.

Sredstva ovog Javnog poziva su namjenjena za podršku energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima s ciljem prevazilaženja rasta troškova grijanja u grijnoj sezoni 2022/2023. godina.

Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica sprovodi realizaciju ovog Javnog poziva.

Ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:

a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog

Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je da svi podnositelji prijave prilože sljedeću opću dokumentaciju:

1. Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac koji je sastavni dio ovoga Javnog poziva.

2. CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva/kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta.

3. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane općinskog ili gradskog organa uprave.

NAPOMENA: Služba za opću upravu Grada Zenica obavještava građane kako ovjeru dokumentacije, pored Šalter sale u Gradskoj upravi Zenica, mogu izvršiti i u pet mjesnih ureda i to Nemila, Puhovac, Janjići, Stranjani i Perin Han. Na ovaj način građani mogu izbjeći eventualne gužve u Šalter sali Gradske uprave Zenica, a koristeći mjesne urede uštedjeti će i na vremenu prilikom ovjere dokumenata s obzirom na povećan priliv građanstva u Šalter sali, dok je evidentno manji broj građana koji koriste benefit mjesnog ureda u mjesnim zajednicama. Radno vrijeme mjesnih ureda je od 7:30 sati do 16 sati. Mjesni ured Nemila na raspolaganju je građanima svaki radni dan, mjesni uredi Puhovac i Janjići – ponedjeljak, srijeda i petak, mjesni ured Stranjani – ponedjeljak, utorak i četvrtak, a mjesni ured Perin Han – utorak, četvrtak i petak.

4. Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).

Pored opće dokumentacije ovoga Javnog poziva, podnositelji prijave iz kategorije 4. domaćinstava/kućanstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem trebaju priložiti i dokaz o ovim činjenicama (smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja).

Postupak provjere kvalificiranih domaćinstava i utvrđivanje konaćnih listi i raspodjelu sredstava utvrđuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Molimo da za dodatne informacije kontaktirate Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti koja sprovodi realizaciju ovog Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je od 23.10. pa do 10.11.2023. godine.

Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom se predaje na Protokol Grada Zenica, sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

Trg BiH 6, 72 000 Zenica.

The post Objavljen Javni poziv za subvencioniranje troškova grijanja appeared first on zenicainfo.ba.

zenicainfo.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU