Objavljen Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinansiranje navedenih mjera smanjenja aerozagađenja je 362.000 KM

Grad Tuzla je objavio novi, šesti po redu, Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle i isti ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, zaključno sa danom 19.06.2020. godine.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje sljedećih mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle:
– nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima, a ne više od 5.000,00 KM):

– “utopljavanje” objekata u kojima se vrši nabavka i ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000,00 KM);

– nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 4.000,00 KM) i

– nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet (do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM).

Ukupan iznos sredstava predviđen za sufinansiranje navedenih mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini je 362.000,00 KM, odnosno po 90.500,00 KM za sufinansiranje svake mjere smanjenja aerozagađenja.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima i informacijama o načinu i postupku učešća u javnom pozivu građani se mogu obratiti Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, putem telefona +387 35 307 340.

Pogledajte kompletan tekst Javnog poziva.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU