OBJAVLJENI POZIVI/ Transferi za projekte mladih, kulture, sporta

Federalno ministarstvo kulture is porta objavilo je javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Trasferi će biti dodijeljeni institucijama nauke i kulture od značaja za BiH, zatim za mlade, sport, kulturu i obnovu kulturnog naslijeđa

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 600.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

Potpora institucijama od značaja za BiH i FBiH, raspoloživa sredstva: 600.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM.

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za BiH i Federaciju BiH čijim programima i projektima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

TRANSFER ZA MLADE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 310.000,00 KM.

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 310.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM.

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, udruge i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU 2020

Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.130.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 500.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 40.000,00 KM

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 300.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH, raspoloživa sredstva 250.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM

Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 80.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.380 000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 830.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 230.000,00 KM.

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 550.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti sporta neće biti razmatrani.

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije i druga pravna lica nosioci projekata u kulturi registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 638.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 528.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 30.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica (izvođača radova), koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU