Od Vlade se očekuje davanje Suglasnosti pregovaračkom timu za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije KSB

133. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazna je za četvrtak, 28. 7. 2022. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 132. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana KSB za period 2005. 2025. godina Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa
3. Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava s pozicije „Tekući transfer poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izmjenama Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „ Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2022. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Kapitalni transfer javnim poduzećima poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 12.500,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 3.000.00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode s bunara na lokalitetu PS „Princip“ , općina Vitez – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz rijeke Vrbas za tehnološke svrhe na lokalitetu poduzeća „B.I.S“ d.o.o. Jajce – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode za izvorišta „Hladne vode“ općina Kiseljak – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2022. godinu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu Ministarstvo gospodarstva
a) za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike (iznos 34.943,00 KM)
b) za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti informacijskih tehnologija (iznos 16.440,00 KM)
c) za sufinanciranje doprinosa novoosnovanim obrtima (iznos 153.453,72 KM)
d) za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće u postojećim obrtima (iznos 168.092,00 KM)
e) za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija (iznos 440.000,00 KM)
f) za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće radnicima u oblasti informacijskih tehnologija (iznos 6.512,00 KM)
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme Ministarstvo gospodarstva
16. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz oblasti braniteljske populacije Kantonalna uprava za branitelje
a) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motocikla za potrebe MUP-a Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Vitovlje, SMŠ „Donji Vakuf i SŠ „Busovača“
b) za izvođenje građevinskih radova u SŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Braća Jezerčić“
19. Suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola – Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Travnik
b) MSTŠ „Travnik“ Travnik
c) Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Gimnazija, Travnik
d) Osnovna škola „Kaćuni“
e) Treća osnovna škola Oborci, Donji Vakuf
f) Osnovna škola „13 rujan“, Jajce
g) Osnovna škola „Turbe“
h) Srednja škola „Busovača“
20. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih , kulture i sporta
21. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Suglasnost za nabavku odvjetničkih usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Suglasnost pregovaračkom timu za otpočinjanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije KSB za poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Informacija o neusklađenosti i nedostacima Pravilnika o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasi Ministarstvo gospodarstva

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

www.radiovitez.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU