Održana 117. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 116. sjednice.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
– Izvještaji o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija za 2021. godinu.
– Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Travnik za 2021. godinu.
– Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Vitez za 2021. godinu.
– Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2021. godinu.
– Izvještaj o radu Tima Vlade SBK za sprječavanje korupcije za 2021..
– Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK za 2021.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj Odjela za unutrašnju reviziju za 2021. godinu. Godišnji izvještaj interne revizije izrađuje se na osnovu člana 18. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavlja osnovu za izradu Godišnjeg konsolidiranog izvještaja interne revizije iz člana 7. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.
– Saglasnost na Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo finansije je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine za dodjelu ugovora o nabavci električne energije za potrebe Ministarstva finansija. Dodjela predmetnog ugovora planirana je Planom javnih nabavki Ministarstva finansija za 2022. godinu, na koji je Vlada SBK dala saglasnost. Procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou je 8.034,00 KM bez PDV – a. Sredstva za finansiranje osigurana su u Budžetu Ministarstva finansija za 2022. godinu.
– Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine za dodjelu ugovora o nabavci električne energije za potrebe Ministarstva finansija. Dodjela predmetnog ugovora planirana je Planom javnih nabavki Ministarstva finansija za 2022. godinu, na koji je Vlada SBK dala saglasnost. Procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou je 5.513,00 KM bez PDV – a. Sredstva za finansiranje osigurana su u Budžetu Ministarstva finansija za 2022. godinu.
– Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine za dodjelu ugovora o nabavci električne energije za potrebe Ministarstva finansija. Dodjela predmetnog ugovora planirana je Planom javnih nabavki Ministarstva finansija za 2022. godinu, na koji je Vlada SBK dala saglasnost. Procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou je 23.504,00 KM bez PDV – a. Sredstva za finansiranje osigurana su u Budžetu Ministarstva finansija za 2022. godinu.

Date su i saglasnosti na planove javnih nabavki za:
– Saglasnost na Plan javnih Nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2022. godinu.
– Saglasnost na izmjenu plana javnih Nabavki Stručne službe Vlade za 2022. godinu.
– Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2022. godinu.
– Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjerne Zakona o javim Nabavkama.

Na prijedlog kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je dala saglasnost na slijedeće programe:
– Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa pozicije tekući transfera neprofitnim organizacijama – za izgradnju centara za psiho – socijalno liječenje branilaca.
– Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za pravnu pomoć braniocima. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – za pravnu pomoć braniocima.
– Program i kriterije utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje mezarja i groblja u koja su ukopani poginuli branioci.
– Program i kriterije utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen obilježa.

Date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnosti na odluku o izuzeću od Zakona o javnim nabavkama za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
– Saglasnosti na odluku o izuzeću od Zakona o javnim nabavkama za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i ministarstava za prvu sjednicu u mjesecu mart 2022. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za nabavku stalnih sredstava u obliku prava – softverski paket – dodatne licence za BIS u procijenjenoj vrijednosti od 120.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBk je daje saglasnost osnovnim i srednjim školama za pokretanje postupka javne nabavke, kako slijedi:
1. Osnovna škola „Bristovi“ Bugojno, predmet nabavke: nabavka usluga fiksne telefonije i interneta. Procijenjena vrijednost nabavke: 1.700,00 KM
2. JU osnovna škola „Kiseljak 2“ Zabrđe.
Predmet: Nabavka izdataka za električnu energiju, procijenjena vrijednost nabavke: 4.800,00 KM.
Predmet: Nabavka usluga izdataka za telefon, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM.
Predmet: Nabavka usluga izdataka za internet, procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 KM.
Predmet: Nabavka i ugradnja ograde II faza, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM.
Predmet: Nabavka tonera, procijenjena vrijednost nabavke: 300,00 KM.
Predmet: Nabavka usluga popravki održavanja vatrogasne opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 KM.
Predmet: Radovi, popravka i održavanje krova, procijenjena vrijednost nabavke: 1.000,00 KM.
Predmet: Nabavka usluga prijevoza učenika, procijenjena vrijednost nabavke: 5.999,00 KM.


bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU