Održana 122. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Na prijedlog iste uprave, donesena je Odluka o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade od 5,15 KM mjesečno koja se usklađuje sa rastom prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini, tako da visina novčane egzistencijalne naknade iznosi 5,37 KM mjesečno.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća Sponzora u podršci organizacije i održavanja 11. Međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo Business Forum 2022.g. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 23.400,00 KM, sredstva će se doznačiti Bosna Bank International d.d. Sarajevo.
– Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća na 20. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije „LIST“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.700,00 KM, sredstva će se doznačiti privrednom društvu Nuhanović d.o.o. Lukavac, PJ „Lukavički sajam“ Lukavac za sufinansiranje učešća.
– Odluka o raspodjeli sredstava JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turstičkih potencijala grada Jajca“ za sufinansiranje troškova učešća na sajmovima: Sajam turizma u Ljubljani „Alpe Adria 2022“, Sajam turizma u Zagrebu „Place2Go“, Međunarodni sajam turizma u Banja Luci „Banja Luka 2022“, 43. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, Međunarodni kongres povijesnih gradova u Solinu i Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST“ u Lokavcu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turstičkih potencijala grada Jajca“.
– Odluka o raspodjeli intervetnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi“, po zahtjevu korisnika raspoređuju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti „Drums 3 B“ d.o.o. „Bubnjevi“ d.o.o. Jajce za saniranje posljedica nastalih požarom.
– Odluka o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 70.000,00 KM Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica, za sufinansiranje slijedećih projekata:
– Razvoj radne snage u regiji Centralna BiH,
– Saradnja do Bolje Konkurentnosti – SBK,
– Projakat REZ Old rail trail (Staza stare pruge) od Busovače preko Viteza, Travnika i Donjeg Vakufa do Jajca,
– Projakat Turistička platforma za razvoj turizma na lokalnom nivou.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, interventna sredstva. Iz Budžeta SBK za 2022. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi, neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se se sredstva za projekat Otklanjanja prijeteće opasnosti od štetnih posljedica za okoliš – sanacija vodovodne mreže. Sredstva će se doznačiti Udruženju građana „Slatina“, Donji Vakuf u iznosu od 7.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, interventna sredstva. Iz Budžeta SBK za 2022. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi, neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se sredstva za projekt Utopljavanje prostorija, sredstva će se doznačiti Društvu novinara BiH u iznosu od 4.300,00 KM.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz kapitalnih transfera pojedincima-poticaji povratku prognanika,obnovi i razvitku. Odlukom se daje saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava na ime Merdžanić Đemila, Poljice I/ 37, Bugojno za utopljavanje stambenog objekta-izrada fasade 5.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2022. godinu, ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu namijenjenih za sport, odlukom se izdvaja iznos od 29.300,00 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture i informisanja za 2022. godinu, ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu namijenjenih za kulturu i informisanje, odlukom se izdvaja iznos od 25.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Britanskog vijeća u BiH, u iznosu od 17.750,00 KM Uredu za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, za projekat nabavke eko-kontejnera za pet škola u Srednjobosanskom kantonu.

Data je i Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za predmet nabavke: Polustrukturalna fasada hola za Srednju školu Novi Travnik, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 213.676,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „SEVGRAD“ d.o.o. Gradačac sa cijenom bez PDV-a 213.676,00 KM.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe iste službe, predmet nabavke – usluga izrade projektne dokumentacije za unutrašnju rekonstrukciju zgrade TRZ-a u Travniku, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.999,00 KM.

Data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavu LPR kamere i uspostavljanje LPR nadzora na lokaciji Luka u procijenjenoj vrijednosti od 15.385,00 KM

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK dala je slijedeće saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za osnovne i srednje škole kako slijedi:
a) Srednja škola „Travnik“ Nova Bila, predmet: nabavka uredskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM,
b) Osnovna škola „Kaćuni“, predmet: nabavka opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 KM,
c) Osnovna škola „Kiseljak 1“ Bilalova, predmet: nabavka opreme za centralno grijanje, procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 KM; predmet: usluge radova instaliranja centralnog grijanja; procijenjena vrijednost nabavke: 5000,00 KM,
d) Srednja škola „Novi Travnik“, predmet: nadzor nad gradnjom srednje škole, procijenjena vrijednost nabavke: 3.205,14 KM,
e) Srednja škola „Kreševo“, predmet: nabavka računovodstvenih usluga, procijenjena vrijednost nabavke: 800,00 KM; predmet: nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade; procijenjena vrijednost nabavke: 4000,00 KM; predmet: nabavka usluga medija, procijenjena vrijednost nabavke: 1.500,00 KM; predmet: nabavka fotografskih usluga, procijenjena vrijednost nabavke: 4000,00 KM; predmet: sistematski pregled djelatnika, procijenjena vrijednost nabavke: 1.500,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
– Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Srednje glazbene škole „Jakova Gotovca“ Novi Travnik za 2022. godinu,
– Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Opara za 2022. godinu,
– Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Osnovne škole „Vitez“ Vitez za 2022. godinu,
– Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Mješovite srednje škole „Bugojno“ Bugojno za 2022. godinu.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnot za nabavku body kamera za policijske službenike u vrijednosti od 223.932,00 KM bez PDV-a.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku uniformi u vrijednosti od 222.222,00 KM bez PDV-a

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za podršku općini Dobretići za razdoblje april i juni 2022. godine u iznosu od 75.000,00 KM.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona, kojom se dopušta Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.924.949,87 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike na izbor poduzeća „WIZARDHEALTH“ d.o.o. Mostar za nabavku usluga CLOUD sustava za LIS u vrijednosti od 195.000,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova:
– Saglasnost za nabavku pištolja u vrijednosti od 82.000,00 KM bez PDV-a
– Saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kaćuni u vrijednosti od 3.280,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću, uz slijedeću izmjenu:
– Članak 2. mijenja se i glasi: „Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Središnja Bosna, a primjenjivati će se od 1. travnja 2022. godine.“
U sklopu ove točke donesen je slijedeći Zaključak: Obvezuje se Ministarstvo privrede da, u skladu sa članom 2. stav (7) Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću, kvartalno vrši procjenu promjene cijene dnevne naknade troškova prijevoza i da o tome izvijesti Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo financija, kako bi se moglo pristupiti eventualnoj promjeni Uredbe.


bug.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU