Održana 22. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 21. sjednice. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u istovjetnom tekstu predloženom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Utvrđeni Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje. U sklopu ove točke Vlada SBK je donijela Zaključak: „Vlada Kantona pridržavat će se jedinstvenog principa prilikom formiranja novih organizacijskih oblika u sistemu kantonalnih tijela uprave. Zadužuje se Ministarstvo finansija za osiguranje neophodnih sredstava za postupnu implementaciju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.“ Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluka o izdvajanju sredstava za isplatu naknade za troškove vodovodnog priključka zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu u iznosu od 7.437,92 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „VITKOM“ d.o.o. – Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Jajcu za nabavku elektrotehničke opreme u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a. Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Stručne službe Vlade u iznosu od 5.464,80 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „KALEA“ d.o.o. Ilijaš. Vlada SBK na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike predlaže Skupštini SBK prihvaćanje Izvještaja o reviziji učinka „Rodna ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama“ uz zaduživanje svih nadležnih kantonalnih institucija za postupanje po zaključcima i preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine donio je preporuku za Parlament FBiH i kantonalne skupštine da je potrebno uspostaviti funkcionalne komisije/odbore za ravnopravnost spolova i osigurati njihov proaktivan rad u cilju provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i međunarodnih standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti. Takođe, Vlada SBK bi trebala osigurati da koordinaciona tijela prate implementaciju gender akcionih planova, te da izrađuju godišnje i završne izvještaje o realizaciji s informacijama o stepenu realizacije pojedinačnih mjera, te osigurati donošenje dvogodišnjih programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i mladih je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 75.205,85 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u OŠ „Busovača“ Busovača u iznosu od 71.660,16 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u SŠ „Busovača“ Busovača u iznosu od 78.480,09 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u OŠ „Kiseljak“, PŠ „Brnjaci Kiseljak“ u iznosu od 29.631,07 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku opreme za informatički kabinet za potrebe OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u iznosu od 3.995,75 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Ecos“ d.o.o. Vitez. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku polica […]

The post Održana 22. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU