Održana 25. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 24. sjednice.  Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Budžeta SBK za 2024. godinu, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Budžeta SBK za 2024. godinu u iznosu: – Prihodi, primitci, financiranje i suficit iz ranijeg perioda…………….356.655.622,00 KM; – Rashodi, izdatci i pokriće deficita…..………………………………….356.655.622,00 KM; Utvrđeni Prijedlog Budžeta SBK za 2024. godinu dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje. Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2024. godinu u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva finansija. Utvrđeni Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2024. godinu dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje. Vlada SBK je predlaže Skupštini SBK davanje saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2024. godinu u iznosu: – Prihodi i primitci sa zakonskom rezervom……..167.000.000,00 KM; – Rashodi i izdatci sa zakonskom rezervom……..167.000.000,00 KM; Vlada Kantona predlaže Skupštini SBK davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2024. godinu. Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za branioce na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavku ortopedskih pomagala. Pravilnikom o izmjenama Pravilnika ostvarivanja prava na novčanu pomoć za nabavku ortopedskih pomagala na koji je data saglasnost vrši se usklađivanje iznosa novčane pomoći za nabavku ortopedskog pomagala sa rastom prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. – Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za branioce na Pravilnik o ostvarivanju prava na stipendiju. Pravilnikom o ostvarivanju prava na stipendiju na koji je data saglasnost propisni su detaljno uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na stipendiranje djece branilaca, odnosno propisano je ko ima pravo na prijave na natječaj, prijave koje neće biti uzete u razmatranje, dokazi koji se prilažu uz prijavu na natječaj, tijelo kojem se prijava podnosi, tijelo koje razmatra prijave na natječaj, kriteriji na temelju kojih se vrši bodovanje, prvenstveno pri dodjeli stipendije, objava Liste studenata za dodjelu stipendije, objava Liste neblagovremenih, nepotpunih i odbijenih prijava za dodjelu stipendije, podnošenje i rješavanje po prigovorima, broj stipendija, iznos i način isplate stipendije. – Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za branioce na Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć. Ovim Pravilnikom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć se iznos pomoći za liječenje, pomoći za nabavku ortopedskog pomagala i pomoći za teško materijalnu situaciju veže za iznos prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine u cilju prilagodbe visine pomoći trenutnom ekonomsko-socijalnom položaju branilačke populacije u Srednjobosanskom kantonu te finansijskim mogućnostima Kantona. Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane, snage 350 kW, na lokalitetu Trnovača, KO Višnjica, općina Kiseljak. – Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane, snage 450 kW, na lokalitetu Brnjaci KO Brnjaci i KO Draževići u općini Kiseljak. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za […]

The post Održana 25. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU