Održana 37. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 36. sjednice. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je utvrdila slijedeće nacrte zakona: – Nacrt zakona o javnim priredbama, utvrđen u istovjetnom tekstu dostavljenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Utvrđeni Nacrt zakona o javnim priredbama dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje. Temeljni razlog za usvajanje ovog Zakona jeste činjenica što će se Zakon o javnom okupljanju SBK koji je trenutno na pravnoj snazi u SBK, donošenjem novog Zakona o mirnom okupljanju staviti van snage, a isti je svojim odredbama tretirao i materiju javnih priredbi. Usvajanjem oba zakona napravila bi se jasna razlika između slobode mirnog okupljanja kao osnovnog prava zagarantovanog Ustavom BiH u odnosu na druge oblike (profitabilnih okupljanja). – Nacrt zakona o mirnim okupljanjima, utvrđen u istovjetnom tekstu dostavljenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Utvrđeni Nacrt zakona o mirnim okupljanjima dostaviti će se Skupštini Kantona na razmatranje. Ovaj Nacrt Zakona urađen je sa ciljem usklađivanja sa važećim evropskim i međunarodnim standardima ljudskih prava. Usvajanje nove zakonske regulative doprinijelo bi ispunjenju 14. prioriteta koji su utvrđeni u Mišljenju Evropske Komisije u zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji iz 2019. godine, koji uključuju potrebu „osiguranja okruženja za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja“. Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovim Pravilnikom uređuje se način oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene iskaznice policijskom službeniku, po nastupanju i prestanku razloga za privremenu spriječenost za rad zbog bolesti iz grupe duševnih bolesti i poremećaja, kao i u svim drugim slučajevima kada je policijski službenih na bolovanju dužem od 42 dana. Usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata za matične knjige za 2023. godinu. U okviru Uprave za administraciju MUP-a SBK, Odsjek za upravne i pravne poslove, kantonalni inspektor za matične knjige i državljanstva prema Planu godišnjeg programa provođenja nadzora nad radom Matičnih ureda, Mjesnih ureda i Centara za socijalni rad na području SBK u 2023. god. odnosno prema Pravilniku o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u području matičnih knjiga, izvršio 10 (deset) redovnih inspekcijskih nadzora Matičnih ureda, 4 (četiri) izvanredna nadzora matičnih ureda i 8 (osam) redovnih inspekcijskih nadzora Centara za socijalnih rad. U 2023. god. ispunjene su sve mjere i aktivnosti predviđene Planom i programom. Također, kantonalni inspektor će i dalje imati i kontinuirane zajedničke nadzore sa Federalnim inspektorima za matične knjige i državljanstvo po pojedinim matičnim uredima na području Srednjobosanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku provođenja inspekcijskog nadzora u području matičnih knjiga Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini za epizootiološko područje SBK i način finansiranja mjera iz sredstava osiguranih Budžetom SBK za 2024. godinu i sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada. Sredstva predviđena ovim Programom osigurana su u Budžetu SBK, i to: • Budžeta SBK za 2024. godinu u kojem je […]

The post Održana 37. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU