Održana 38. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 37. sjednice. Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2023. godinu. U periodu I-XII 2022. godine redovni prihodi su ostvareni u iznosu 14.267.183,43 KM, što je 103,62 % u odnosu na plan za 2023.godinu, odnosno, redovni prihodi su veći od plana za 2023. godinu za 497.922,43 KM, odnosno za 3,62 %. U strukturi rashoda evidentiranih na klasi 6. nije bilo značajnijih odstupanja u smislu prebačaja u odnosu na planirane veličine po ekonomskim kodovima rashoda, dok su na nekim pozicijama ostvarene i znatne uštede. Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste donijela Odluku o prihvaćanju izvještaja elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31. 12. 2022. godine. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Srednjobosanskom kantonu. Službe zaštite i spašavanja su vrlo važan dio sistema zaštite i spašavanja. Posebno iz razloga što je redovna djelatnost pravnih lica i udruženja građana, u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, direktno u funkciji zaštite i spašavanja, a posebno zbog visokog stepena racionalnosti i korištenja postojećih resursa kojima raspolaže pravno lice i udruženje, pa su u tom slučaju potrebna samo dodatna ulaganja. Analizom dosadašnjeg rada Službi utvrđeno je da je neophodno izvršiti reorganizaciju Službi s ciljem bolje pokrivenosti cjelokupnog kantona i zbog bržeg odziva na pozive za angažovanje. Usvojen je i Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2024. godini. Ministarstvo finansija SBK je otvorilo podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice pod nazivom sredstva za zaštitu i sprašavanje, za prikupljanje novčanih sredstava po osnovu uplata posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, br.: 39/03, 22/06 i 43/10) u članu 181. utvrđeno je da se u Budžetu SBK osiguravaju finansijska sredstva za finansiranje potreba Kantona. Usvojen je i Izvještaj Crvenog krsta Bosne i Hercegovine o utrošku sredstava za otklanjanje posljedica potresa u Republici Turskoj i Siriji. Dodijeljenja sredstva koja su namijenjena bila za otklanjanje posljedica potresa u Republici Turskoj i Siriji doznačena su na račun Turskog Crvenog polumjeseca i na račun Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) za pomoć stanovništvu Sirije. Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću-lokalitet „Babanovac-Markovac“ općina Travnik. Privrednom društvu „Ozon“ d.d. Travnik dodjeljuje se koncesija izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću-lokalitet „Babanovac-Markovac“ općina Travnik – Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije javnim poduzećima poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“, po zahtjevu korisnika „Turistička zajednica općine Travnik“, izdvaja se iznos od 10.000,00 KM za sufinansiranje rada sezonske ambulante Babanovac (materijalni izdatci, podrška radu Doma zdravlja). – Odluka o raspodjeli dijela intervetnih sredstava sa pozicije […]

The post Održana 38. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU