Općina Kakanj omogućila da izvode iz matičnih knjiga građani dobiju na kućnu adresu u BiH i inostranstvu

Putuju podaci, a ne građani, Općina Kakanj omogućila da izvode iz matičnih knjiga građani dobiju na kućnu adresu u BiH i inostranstvu

Lica koja borave u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenje o državljanstvu, vjenčani list ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju sada mogu dobiti i putem elektronskog obrasca „E-Matičar Općine Kakanj koji se može pronaći na službenoj web-stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.

Uz popunjen elektronski obrazac potrebno je priložiti skenirani/fotografisani dokument sa slikom (lična karta/pasoš) radi identifikacije podnosioca zahtjeva.

Nakon prijema zahtjeva, operater Matičnog ureda Općine Kakanj provjerava da li se traženi podaci nalaze u evidenciji Općine Kakanj i šalje podnosiocu zahtjeva e-mail s instrukcijom za plaćanje usluge.

Traženi dokumenti će biti dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno s dostavnicom na adresu naznačenu u zahtjevu.


Plaćanje ove usluge će se vršiti putem banke uz instrukcije za uplate iz inostranstva ili iz Bosne i Hercegovine. U cijenu zahtjeva dokumenta je uračunata administrativna taksa, troškovi dostave i provizija banke.


Objavljujemo i kraći izvod iz cjenovnika. Na primjer, ukoliko se nalazite u BiH i trebate Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), plaćate 3 + 5 KM = 8 KM.


Ukoliko se nalazite u inostranstvu Izvod iz matične knjige rođenih – međunarodni rodni list plaćate: 10 KM + 10 KM = 20,00 KM (obračanuto po kursu eura na dan uplate).


Ukoliko se nalazite u BiH i treba vam Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) s Apostille pečatom, plaćate: 3,00 + 5,00 KM + 10,00 KM = 18,00 KM.


Ukoliko u inostranstvu trebate Izvod iz matične knjige rođenih – međunarodni rodni list s apostille pečatom, plaćate: 10,00 + 10,00 KM + 10,00 KM = 30,00 KM (obračanuto po kursu eura na dan uplate)Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU