Otac jedno dijete bacio kroz prozor, drugo iznio – TNTportal.ba

Porezna uprava Federacije BiH pozivala je porezne obveznike pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave.

To su: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu (Obrazac GPD-1051 do 31. ožujka 2024. godine), Prijava poreza na dobit za 2023. godinu (do 31. ožujka 2024. godine), Godišnja prijavu poreza na imovinu za 2024. godinu (po županijskim propisima do 31.siječnja 2024. godine, a za Tuzlansku županiju do 28. veljače 2024. godine), Prijave komunalne, županijske i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno. Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051 za 2023. godinu).

Tko podnosi prijavu?

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak direktno iz inozemstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa, dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Oglas

otac jedno dijete bacio kroz prozor, drugo iznio – tntportal.ba

Tko nije dužan podnijeti prijavu?

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti: zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023), porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250 KM, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohodak od nagradnih igara i igara na sreću, dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak), porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Svi podaci o prilozima uz Godišnju prijavu poreza na dohodak, mjestu podnošenja, kao i potrebna dokumentacija u vezi priznavanja dijela osobnog odbitka dostupni su na web stranici Porezne uprave FBiH. Također, tu se mogu pronaći i sve potrebne informacije u vezi prijave poreza na dobit za 2023. godinu.

Oglas

otac jedno dijete bacio kroz prozor, drugo iznio – tntportal.ba
otac jedno dijete bacio kroz prozor, drugo iznio – tntportal.ba

centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU