Pobjeda Tešanj traži više radnika

OGLAS za prijem radnika u radni odnos 10 RADNIKA – na određeno vrijeme

Pored opiših uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava:

  • Srednja škola III stepen stručne spreme bez obzir na smjer
  • Radno iskustvo u livnici ili sličnim poslovima se posebno vrednuje

Prednost na oglas imaju radnici iz Turbeta i lokolnih mjesta.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

  • Biografiju
  • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju.

O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Zadnji rok za podnošenje prijava je 11.02.2022.godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

  • Lično ili na adresu : “Livnica Turbe” Turbe, ul. Aleja do broja 128, 72283 Turbe
  • Putem elektronske pošte na adresu : emir.jasarevic@pobjeda-tesanj.ba

Na prijavi obavezno naznatiti : “Prijava na oglas za prijem u radni odnos”.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU