Pobjeda Tešanj zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe zbog obima povedanog posla Rukovodilac Livnice Turbe raspisuje OGLAS za prijem radnika u radni odnos

10 RADNIKA – na određeno vrijeme

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava:

  • Srednja škola lll stepen stručne spreme bez obzir na smjer
  • Radno iskustvo u livnici ili sličnim poslovima se posebno vrednuje

Prednost na oglas imaju radnici iz Turbeta i okolnih mjesta.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

  • Biografiju
  • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)

Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju. O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Zadnji rok za podnošenje priiava je 08.05.2022.godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

  • Lično ili na adresu : “Livnica Turbe” Turbe, ul. Aleja do broja 128, 72283 Turbe
  • Putem elektronske pošte na adresu : senad.zahirovic@pobjeda-tešanj.ba
  • Na prijavi obavezno naznačiti : “Prijava na oglas za prijem u radni odnos”.
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU