Podignuta optužnica protiv lica kojem je zaplijenjena rekordna količina droge u Travniku

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv E.B. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238 stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom „Pripremanje krivičnog djela“ iz člana 339. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i produženim krivičnim djelom „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Općinskog suda u Travniku.

Optuženom se stavlja na teret da je dana 04.11.2023.godine, protivno odredbama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH radi dalje prodaje neovlašteno kupio opojnu drogu amfetamin, kokain i Cannabis, iako je znao i bio svjestan da te materije čine opojnu drogu i da su radi prodaje kupovanje, držanje, prijenos i promet opojne droge zakonom zabranjeni, tako što je stupio u kontakt sa njemu poznatim osobama i po dogovoru se vozilom marke Škoda Rapid registarskih oznaka *** dovezao u podzemnu garažu  tržnog centra ***koji se nalazi na u Sarajevu i tu preuzeo praškastu bijelu materiju ukupne težine 5.281,62 grama i to 5 paketa upakovanih u prozirnu foliju, pojedinačne težine od 1059,06 grama, 1048,97 grama, 1061,36 grama, 1053,99 grama i 1058,24 grama za koju materiju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, koju drogu je smjestio i držao radi prijenosa u Bihać, u pmv Škoda Rapid, u kom je imao prethodno nabavljenu preciznu digitalnu vagu sa srebrnim natpisom Aosai pocket scale, kao sredstvo za precizno vaganje droge kupcima sa tragovima bijele praškaste materije za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži opojnu komponentu kokain, jedan paketić upakovan u pvc providnu vrećicu, sa sadržajem praškaste bijele materije neto težine 3,507 grama, za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži  psihoaktivnu komponentu kokain, te jedan paketić zv. „čupica“ sa sadržajem  zelene biljne materije neto težine 0,060 grama za koju je vještačenjem utvrđeno da sadrži psihoaktivnu komponentu tetrahidrokanabinol i predstavlja opojnu drogu Cannabis, nakon čega se sa kupljenom drogom i novcem u iznosu od 2.600,00 KM, uputio radi dalje prodaje u pravcu Bihaća, pa kada je u fazi prijenosa droge istog dana uočen u mjestu Vrelo-Turbe, općina Travnik, izvršenim pretresom vozila i osoba u vozilu, opojna droga, novac i digitalna vaga su pronađeni i od istog oduzeti.

Pod tačkom 2. optužnice optuženom se stavlja na teret da je u neutvrđenom periodu, nabavio sredstva koja stvaraju uvjete za neposredno učinjenje, ali nisu dio učinjenja krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji BiH za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili više na način da je nabavio i držao u vozilu marke Škoda Rapid, registarskih oznaka *** koje je koristio, crni kožni kačket sa umjetnom kosom (smeđa sa prosijedim vlasima), čekić sa drvenom drškom crveno sive boje, stolarsku spravu za struganje sa drvenom drškom i crnu podkapu, kao sredstva podobna za direktno učinjenje krivičnih djela, svjestan da upotrebom istih može izvršiti krivična djela propisana zakonom u Federaciji i prikriti svoj identitet prilikom činjenja krivičnih djela, a što je i htio, koja sredstva su na lokaciji Vrelo- Turbe, općina Travnik pronađena dana 04.11.2023. godine prilikom pretresa pmv Škoda Rapid registarskih oznaka *** i osoba zatečenih u vozilu izvršenog na osnovu naredbe Općinskog suda Travnik.

Pod tačkom 3. optužnice optuženom se stavlja na teret da je u neutvrđenom vremenskom periodu do 04.11.2023.godine, radi upotrebe nabavio lažne javne isprave i to Vozačku dozvolu države Slovačke pod lažnim imenom ***, serijskog broj: ***, na kojoj je navedeno da je izdata dana 14.07.2021.godine sa rokom važenja do 14.07.2031.godine, koja nije nikada izdata od strane nadležnih organa Slovačke i Ličnu kartu serijskog broja: ***, na kojoj je naznačeno da je izdata dana 03.12.2020.godine sa rokom važenja do 03.12.2030.godine, koja je izdata drugom licu dana 21.01.2009.godine sa rokom važenja 12.01.2019.godine, u koje dokumente su utisnute fotografije E.B., za koje dokumente je vještačenjem utvrđeno da su krivotvoreni, a koje dokumente je E.B. dao Z.H. da mu ih pričuva, i koji su na lokaciji Vrelo- Turbe, općina Travnik dana 04.11.2023. godine prilikom pretresa pmv Škoda Rapid registarskih oznaka *** i osoba u vozilu izvršenog na osnovu naredbe Općinskog suda Travnik, sačinjene od strane OSL MUP-a SBK za pretresanje pmv Škoda Rapid registarskih oznaka *** i osoba zatečenih u vozilu, pronađeni kod Z.H., kao saputnika u vozilu i od istog privremeno oduzeti.

U optužnici postupajuća tužiteljica je predložila da se od optuženog oduzme opojna droga amfetamin neto težine od 991,06 grama, 989,77 grama, 988,26 grama, 989,09 grama i 990,80 grama, opojna droga kokain neto težine od 3,473 grama, opojna droga Cannabis neto težine 0,037 grama, kao i pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 2.600,00 KM te digitalna vaga sa srebrnim natpisom Aosai pocket scale, crni kožni kačket sa umjetnom kosom (smeđa sa prosijedim vlasima), čekić sa drvenom drškom crveno sive boje, stolarsku spravu za struganje sa drvenom drškom i crnu podkapu, Vozačku dozvolu države Slovačke na ime ***, serijskog broj: ***, Ličnu kartu države Slovačke na ime *** serijskog broja: ***, kao predmete koji su upotrebljeni ili bili namijenjeni da budu upotrebljeni za učinjenje krivičnog djela

(Poštovani predstavnici medija, molimo Vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe na koje se odnose vijesti i informacije iz Kantonalnog tužilaštva Travnik, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.)  

IZVOR: www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU