Podrška djeci bez pratnje van privremenih prihvatnih centara: Saradnja vladinog i nevladinog sektora

Danas je potpisan Aneks Memoranduma o saradnji između organizacije Save the Children, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo i Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo.

Memorandum o saradnji definiše okvir saradnje s ciljem pružanja podrške djeci bez pratnje van privremenih prihvatnih centara u Kantonu Sarajevo. Jedna od aktivnosti u okviru ove saradnje je podrška mobilnom timu Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo radi povećanja kapaciteta i pružanja podrške djeci u riziku.

Save the Children nastavlja finansijsku podršku mobilnom timu, posebno važnu zbog porasta trgovine ljudima. Mobilni tim radi na terenu, prepoznaje moguće slučajeve trgovine ljudima i dostavlja informacije nadležnim institucijama.

Ova saradnja omogućava mobilnom timu da pruži tačne informacije o pravnom statusu, zakonskim mogućnostima i uslugama djeci bez pratnje. Poseban fokus je stavljen na identifikaciju i registraciju ove djece.

Potpisivanje Aneksa predstavlja nastavak saradnje vladinog i nevladinog sektora u osiguravanju adekvatne zaštite djece migranata bez pratnje prema Konvenciji o pravima djeteta.

Izvor: ( www.tvsa.ba / TNTPortal.ba )

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU