Porezna uprava FBiH: Rok za otpis zateznih kamata je 19. juni

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni do 19. juna ove godine i zbog toga poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2018. godine da iskoriste pogodnosti tog zakona i oslobode se zateznih kamata.

Da bi ostvarili pravo na otpis zateznih kamata potrebno je da najkasnije do 19. juna ove godine porezni obveznici izvrše uplatu glavnog duga i troškova prinudne naplate, ako je pokrenut postupak prinudne naplate.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku: https://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/208df-baf1d-obrazac-zaok_1.pdf

Uz taj zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31. decembra 2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH. (Fena)

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU