Predstavnički dom odobrio Strategiju razvoja FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio je većinom glasova na današnjoj sjednici Federalnoj vladi predloženu Strategiju razvoja Federacije BiH za period 2021. – 2027. godina.

Vlada je navela da je riječ o integrisanom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socio-ekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Osnov je za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave, navedeno je također iz Vlade.

Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta je definisano 78 mjera za implementaciju.

Kao prvi cilj je naveden ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi – prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti – ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utiču na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje, predvidjela je Vlada.

U procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 učesnika, što je novina u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.

Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala je Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji uime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”.

Budući da Federacija BiH dosad nije imala strategiju razvoja, Federalna vlada je Odluku o izradi ovog važnog dokumenta donijela na 156. sjednici održanoj 13.9.2018. godine.Izvorni članak

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU