Prevaranti haraju i Balkanom: U kojim zemljama se najviše vraća kilometraža

Nazvana „Indeks Transparentnosti Tržišta“, ova studija rangira zemlje koristeći više metrika kako bi odredila one sa najvišim nivoom transparentnosti.

Nažalost, podataka za BiH nema, ali situacija u Srbiji je ispod prosjeka, a slični su trendovi i u drugim balkanskim zemljama.

Srbija se prema istraživanjima nalazi na 18. mjestu prema Indeksu transparentnosti tržišta

Statistika kaže, 5,3% svih vozila provjerenih na „karVertikal“ u Srbiji imalo je vraćenu kilometražu.

Iako broj prevara u vezi sa brojačem kilometara može sugerisati na primjetan pad u poređenju sa prethodnom godinom, ovaj rezultat je posljedica poboljšane sposobnosti platforme da identifikuje prevaru i efikasno je razlikuje od rutinskih grešaka tokom digitalizacije podataka.

Prosječna prepravka brojača kilometara kod automobila u zemlji iznosi 77.086 kilometara. Na primjer, ako je originalna kilometraža vozila 200.000 kilometara, prevaranti je mogu promeniti na 123.000 km kako bi prodali automobil po višoj cijeni.

Što se tiče saobraćajnih nesreća, 37,9% automobila u Srbiji ima manje ili veće štete, a prosječna vrijednost štete iznosi 3.750 evra.

U Srbiju stiže 79,2% automobila iz drugih zemalja. Prosječna starost vozila provjerenih na „karVertikal“ iznosi 9,4 godine, što znači da su takvi automobili već izgubili značajan dio svoje vrednosti i mogu privući prevarante da promjene brojač kilometara i podignu cijenu.

Situacija u susjednoj zemlji, Rumuniji, koja se nalazi na 21. mjestu, je gora: 7,8% automobila ima vraćenu kilometražu i 59,1% ima štete. Međutim, udio uvezenih vozila je manji (66%). Hrvatska je na 15. mjestu, sa 3,5% vraćenih kilometara i 57,1% vozila sa štetama.

Zapadna tržišta i skandinavske zemlje su transparentnije

Najtransparentnija zemlja prema istraživanju je Velika Britanija. Budući da Britanci nisu zainteresovani za dominaciju ljevorukih automobila na kontinentalnoj Еvropi, stopa uvoza je veoma niska (2,2%), što je direktno u vezi sa manjim brojem prevara na tržištu polovnih automobila.

U Velikoj Britaniji 2,7% automobila ima prepravljen brojač kilometara, u Njemačkoj – 3,4%, Švajcarskoj – 2,4%, Danskoj – 4,1%, a Francuska – 3,3%, što je znatno bolje nego u drugim dijelovima Еvrope.

„Zapadna tržišta i skandinavske zemlje su generalno transparentnije od zemalja na istočnoevropskom tlu, uglavnom zbog strožih zakona, manjeg broja uvezenih polovnih automobila i višeg BDP-a po glavi stanovnika. Zemlje sa jačim ekonomijama obično imaju mlađe vozne parkove i manje prevara, jer se manje kupaca odlučuje za jeftinije automobile“, kaže Matas Bizelis, stručnjak za automobile i šef komunikacija u „karVertikal“.

Zemlje centralne Еvrope poput Slovačke i Češke se nalaze negdje između na Indeksu transparentnosti tržišta: prepravke brojača kilometara su ovdje češće nego na zapadu Еvrope, a stope uvoza su visoke.

Istočna Еvropa je izvor prevara sa automobilima

Ukrajina, Letonija, Litvanija, Еstonija, Rumunija i Poljska su najmanje transparentna tržišta među svim ispitivanim zemljama.

„Stope prevara u ovoj regiji u vezi su sa većim brojem uvezenih automobila, jer se podaci o automobilima često gube tokom međunarodnih transakcija. Kvalitet popravki je takođe nepouzdan, a udio oštećenih vozila je viši od prosjeka. Takođe, sa gledišta zakonodavstva o prevenciji prevara, neke zemlje ne čine dovoljno da zaštite javni interes“, objašnjava Bizelis.

Najgora situacija je u Ukrajini, gdje je 8,5% automobila imalo prepravljen brojač kilometara, a 49,7% je imalo štete.

Međutim, Ukrajina ima jedan od najviših nivoa uvoza u Еvropi – 82,4%.

Litvanija, Letonija i Poljska takođe imaju visok broj uvezenih automobila: 75,7%, 73% i 59,8%, redom. Što se tiče šteta i prepravke brojača kilometara, u Litvaniji je 57,6% vozila bilo oštećeno i 8,3% imalo prepravljen brojač kilometara, u Letoniji 58,4% oštećeno i 12,9% prepravljeno, u Poljskoj 65,8% oštećeno i 4,9% prepravljeno.

Kako je izračunat Indeks transparentnosti tržišta?

Istraživanje kompanije „karVertikal“ analiziralo je stvarne izvještaje o istoriji automobila koje su korisnici kompanije stekli od oktobra 2022. do septembra 2023. godine. Rezultati se baziraju na 6 faktora:

  • procenat automobila sa vraćenim brojačem kilometara,
  • prosječna vrijednost prepravke brojača kilometara u kilometrima,
  • procenat vozila sa oštećenjima,
  • prosječna vrijednost oštećenja,
  • udio uvezenih polovnih automobila,
  • prosječna starost provjerenih automobila.

Pošto se njihov predviđeni uticaj na transparentnost tržišta može razlikovati, stručnjaci za podatke kompanije „karVertikal“ su dodijelili tim faktorima različite vrijednosti.

Na primjer, procenat automobila sa vraćenom kilometaražom je važniji od prosječne starosti provjerenih automobila u toj određenoj zemlji na „karVertikalu“.

Matas Bizelis, šef komunikacija u kompaniji „karVertikal“, objašnjava da obrada miliona provjera istorije automobila omogućava kompaniji da uoči trendove, uvide i prognoze tržišta polovnih automobila.

Još precizniji podaci nego ikada ranije

„karVertikal“ se brzo širi i konstantno uvodi sofisticirane alatke s ciljem identifikacije neslaganja u kilometraži u izvještajima o istoriji polovnih automobila.

Nesavršenosti su bile prisutne zbog grešaka prilikom unosa podataka od strane ljudi, problematičnih konverzija od milja u kilometre i nedovoljnog kvaliteta kontrole u državnim i privatnim bazama podataka povezanim sa automobilima.

Trenutno, kompanija je implementirala sistem za razlikovanje slučajeva prevara u vezi sa brojačem kilometara od rutinskih grešaka tokom digitalizacije.

Uz pomoć mašinskog učenja, „karVertikal“ je isključio različite nepravilnosti i sada pruža preciznije podatke o tržištu polovnih automobila.

Ova poboljšana tačnost se ogleda u značajnom smanjenju prijavljenih slučajeva prevara sa brojačem kilometara.

Kompletno istraživanje pogledajte OVDJЕ.

BONUS VIDEO:

Prevaranti haraju i Balkanom: U kojim zemljama se najviše vraća kilometraža appeared first on Aloonline.ba.

aloonline.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU