Prezentiran prednacrt Strategije prema mladima: Tek svaka 10-a mlada osoba zadovoljna uvjetima stanovanja

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, u saradnji sa UNFPA, održalo je javnu prezentaciju prednacrta Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024-2028. godina.
„Strategija je važan dokument za naše mlade generacije. Posebno smo sretni jer su na izradi Nacrta strategije radili mladi ljudi iz nevladinih i studentskih udruženja, kao i postojeće opštinske organizacije mladih.  Nakon što se Strategija usvoji, najvažniji fokus treba da nam bude implementacija mjera koje donosi i to je moguċe kroz jaku međuresornu saradnju u Kantonu Sarajevo“, izjavila je resorna ministrica Adna Mesihović.
Multidisciplinarna ekspretna grupa, definisala je probleme i rješenja, na osnovu povratne informacije mladih ljudi koji su kazali šta žele u Strategiji. Dokumentu predstoji validacija eksperata i civilnog društva, nakon čega bi se trebao naći pred Vladom KS.
“Od 2024. godine ćemo imati Strategiju, kao i Budžet KS za narednu godinu kojim smo već planirali određene važne stavke za mlade. Biće to jedan strateški dokument koji će trasirati planove prema mladima. Pratit ćemo njegovu realizaciju”, istakao je premijer Nihad Uk.
Prof.dr. Amer Osmić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, kao voditelj istraživačkog procesa,  između ostalog, kaže kako mladi žele usklađivanje formalnog sistema obrazovanja s potrebama za 21. vijek, kao i mogućnosti insitucionalnog karijernog savjetovanja.  Dodaje da se u posljednje četiri godine bilježi značajan porast izdvajanja sredstava za stipendiranje učenika i studenata u KS, odnosno za 35 posto.
Mladi su zadovoljni sportom i sportskim aktivnostima koje imaju u KS. Percipiraju svoje zdravlje dobrim, iako je alarmantno da svaka druga mlada osoba konzumira svakodnevno duhanske proizvode što, po riječima Osmića  govori da je potrebna dodatna edukacija o štetenosti konzumiranja duhanskih proizvoda između ostalog.
Ono što je važno istaći je da je tek svaka 10 mlada osoba u KS zadovoljna uvjetima stanovanja, kao i da su mladi generalno najnezadovoljniji stanjem kvalitetom zraka i sigurnosti. Preko 25 posto njih je izjavilo da je doživjelo određeni oblik vršnjačkog nasilja”, naglasio je.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU