Prioritet gluhih osoba pravo na znakovni jezik, ostvarenje jednakih mogućnosti u svim područjima života, obrazovanju i pristupu informacijama

Povodom podsjećanja na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se obilježava 03. decembra, danas je u sali Općine Travnik upriličena prezentacija i okrugli stol na temu provedbe Zakona o upotrebi znakovnog jezika u SBK/KSB. Današnja prezentacija u organizaciji Udruženja gluhih i nagluhih i Udruženja za djecu i osobe sa posebnim potrebama iz Bugojna održana je u okviru projekta EMPOWER koji uz financijsku podršku Europske unije provodi Caritas BiH, a pod okriljem kampanje „Ne tiče me se“. Izvršni direktor Udruženja gluhih i nagluhih Bugojno Ibrahim Ćorić se zahvalio Općini Travnik za podršku, te istaknuo ogromnu potrebu implementacije Zakona o upotrebi znakovnog jezika, prvenstveno u javnim ustanovama. „Za gluhe osobe ovaj Zakon znači puno. Svaki oblik invalidnosti ima svoje barijere, a najveća barijera za gluhe i nagluhe upravo je komunikacija. Slijedeći korak je sistemski urediti da svaka gluha i nagluha osoba sa područja Srednjobosanskog kantona dobije iskaznicu, kao i da se formira jedinstveni registar o broju gluhih i nagluhih osoba“, kazao je Ćorić. S obzirom da je Ćorić predavač i tumač znakovnog jezika, naglasio je također i važnost kontinuiranog educiranja novih tumača znakovnog jezika. Izlagači su potvrdili da bi kroz stvarnu implementaciju, Zakon u velikoj mjeri mogao uticati na život osoba s oštećenjem sluha, jer bi kroz njegovu primjenu, osim prava na korištenje znakovnog jezika bile obezbijeđene i besplatne usluge tumača u svim javnim ustanovama i organizacijama. Kako je rečeno, pretpostavka NVO sektora jeste da Bosna i Hercegovina ima oko 70 hiljada registriranih osoba oštećenog sluha, a prema zadnjem popisu stanovništva zabilježeno je oko 40 hiljada, dok su istraživanja pokazala da na području Srednjobosanskog kantona ima oko 2 hiljade osoba koje se susreću sa brojnim problemima u komunikaciji sa okruženjem i nerazumijevanjem okoline, a što dovodi do izoliranosti, osjećaja napuštenosti i marginalizacije u društvu. Srednjobosanski kanton je drugi u FBiH dobio Zakon o upotrebi znakovnog jezika koji je usvojen prošle godine, no kako je istaknuo Ćorić, usvojeni zakoni o znakovnom jeziku uglavnom ostaju „mrtvo slovo na papiru“, te da je na udruženjima da se nastave boriti za svoja prava i pokreću inicijative kako bi se usvojeni zakoni i provodili. Općina Travnik nastoji, u skladu sa mogućnostima kontinuirano  poboljšavati i olakšavati pristup ipodacima i općinskim uslugama svim svojim sugrađanima kroz  reguliranje i uvođenje potrebnih standarda za jednostavniju dostupnost informacijama. Također, nekoliko uposlenika Općine Travnik je osposobljeno za komunikaciju znakovnim jezikom. Poruka koju su danas iz Travnika poslali predstavnici gluhih i nagluhih osoba jeste da je prioriteti za gluhe osobe pravo na znakovni jezik, ostvarenje jednakih mogućnosti u svim područjima života, uključujući pristup obrazovanju i informacijama, te da država treba pružiti veću podršku za rano učenje znakovnog jezika, kao i omogućiti inkluzivno i kvalitetno dvojezično obrazovanje, te pružiti financijsku podršku za profesionalnu obuku tumača znakovnog jezika.

The post Prioritet gluhih osoba – pravo na znakovni jezik, ostvarenje jednakih mogućnosti u svim područjima života, obrazovanju i pristupu informacijama appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU