Privrednici u SBK spremni snositi troškove vakcinacije svojih uposlenika

Dana 13.04.2021.godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak između predstavnika Vlade SBK i Udruženja poslodavaca SBK. Ispred Vlade SBK sastanku su prisustvovali su premijer Vlade SBK Tahir Lendo, ministar Ministarstva privrede SBK Nisvet Hrnjić, ministrica Ministarstva finansija SBK Mirjana Plavčić, dok su ispred Udruženja poslodavaca SBK prisustvovali članovi Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora Kemalom Čolakom.

Navedeni sastanak održan je na inicijativu Udruženja poslodavaca SBK koje je aktueliziralo više pitanja a koja se tiču privrede našeg kantona. Na sastanku su posebno istaknuta pitanja koja se odnose na važnost stalne saradnje i komunikacije između struktura vlasti kantona i privrednika, zatim problem neusklađenosti upisne politike u srednje škole sa potrebama privrednog sektora. Također, istaknuta su i pitanja smanjenja parafiskalnih opterećenja privrede, važnost pokretanja inicijativa prema višim nivoima vlasti u segmentu zakonodavstva koje se tiče privrede, te druga pitanja od važnosti za naš kanton.

S obzirom da su u razdoblju pandemije COVID-19 privredni subjekti izloženi poteškoćama u radu, isti su izrazili spremnost da snose troškove vakcinacije svojih uposlenika.

Premijer i prisutni ministri upoznali su predstavnike Udruženja poslodavaca sa zdravstvenim biltenom vezanim za COVID-19 na području Srednjobosanskog kantona, kao i o stanju budžeta kantona, o realizovanim transferima privredi u 2020.godini koji su iznosili preko 5 miliona konvertibilnih maraka, kao i o planiranim transferima privredi u 2021.godini u iznosu od 1.840.000 KM .

Posebno je naglašena spremnost da se zajednički pripremaju i obrađuju sve važne inicijative prema višim nivoima vlasti iza kojih je spremna stati Vlada kantona.
Naglašena je i spremnost resornih ministarstava da budu na raspolaganju za sva pitanja koja dolaze iz realnog sektora.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU