Prof. dr. Meliha Bašić, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ostaje na funkciji iako je Ministarstvo poništilo rješenje inspekcije.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo poništilo je rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove koje je naložilo Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da uskladi Poslovnik i Odluku o radu Vijeća Ekonomskog fakulteta sa Statutom Univerziteta, propiše jasnu proceduru tajnog glasanja i ponovi glasanje za izbor dekana.

Odluka je donesena na osnovu žalbe Ekonomskog fakulteta, u kojoj se navodi da je Uprava za inspekcijske poslove neovlašteno donijela spomenuto rješenje, pogrešno zaključila na osnovu činjenica i netačno primijenila relevantne propise.

Žalba je prihvaćena, a rješenje Ministarstva je konačno i može se osporiti putem upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Ovime bi trebao biti okončan proces izbora dekana Ekonomskog fakulteta UNSA. Podsjećamo, 14. februara za ovu funkciju imenovana je prof. dr. Meliha Bašić.

Profesorica Bašić je obavljala funkciju vršioca dužnosti dekanese nakon što je prethodna dekanka, prof. dr. Jasmina Selimović, postala guvernerka Centralne banke BiH, sve do završetka konkursnog postupka.

Profesorica Bašić je kroz godine prošla kroz različite pozicije na Ekonomskom fakultetu, od asistenta, višeg asistenta i vanrednog profesora, do redovnog profesora na Katedri za računovodstvo i reviziju, prodekana za finansije i konačno dekanke fakulteta.

Doktorica ekonomskih nauka, stručnjakinja u oblasti računovodstva i revizije, svoje obrazovanje je usavršavala u Egiptu, Velikoj Britaniji i SAD.

Ovaj tekst je preuzet sa stranice Sarajevska sehara.

Izvor: ( sarajevskasehara.com / TNTPortal.ba )

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU