Raspored radarskih kontrola na području Srednjobosanskog kantona za mjesec decembar 2023. godine

Raspored radarskih kontrola na području Srednjobosanskog kantona za mjesec decembar 2023. godine Policijska stanica Bugojno Datum Vrijeme Lokacija 01.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 ulica Armije BiH (ŠKOLA) Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) ul.Slobode 02.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće ul.Slobode Bugojno-Kupres,Poriče 03.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Lokalni put,naselje Drvetine Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) ul.Slobode 04.12.2023.GOD. 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bugojno-Novi Travnik,Rostovo Bugojno-Kupres,Poriče Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće ul.Slobode 05.12.2023.GOD. 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bugojno-D.Vakuf ,lok. Ekonomija ulica Slobode (GUMA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) ulica Armije BiH (ŠKOLA) 06.12.2023.GOD. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska Bugojno-D.Vakuf,Lug Ul.Kožarska ul.Sultan Ahmedova 07.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica (ŠKOLA) ulica Armije BiH (ŠKOLA) Bugojno-D.Vakuf ,lok. Ekonomija Bugojno-Kupres,Poriče 08.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica (ŠKOLA) ulica 307.M.Brigade ulica Slobode (GUMA) 09.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska ul.Sultan Ahmedova 10.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja Bugojno-D.Vakuf ,lok. Ekonomija ulica Slobode (GUMA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) 11.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Lokalni put,naselje Drvetine Bugojno-Kupres,Poriče ulica Armije BiH (ŠKOLA) Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica 12.12.2023.GOD. 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica (ŠKOLA) ulica Armije BiH (ŠKOLA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) Lokalni put,naselje Vesela 13.12.2023.GOD. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće ulica Armije BiH (ŠKOLA) ulica Slobode (GUMA) Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast 14.12.2023.GOD. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 ulica Armije BiH (ŠKOLA) Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica (ŠKOLA) Lokalni put,naselje Drvetine Bugojno-D.Vakuf ,naselje Lug 15.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 ulica Armije BiH (ŠKOLA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ)                          Bugojno-Kupres,Poriče ulica Slobode (GUMA) 16.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast Bugojno-Kupres,Poriče ulica Slobode (GUMA) 17.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast ulica 307.M.Brigade Bugojno-D.Vakuf ,naselje Lug 18.12.2023.GOD. 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica (ŠKOLA) ulica Armije BiH(ŠKOLA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Čaušlije ulica Slobode (GUMA) 19.12.2023.GOD. 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće ulica Armije BiH(ŠKOLA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Podgaj(B.C. BAJRIĆ) 20.12.2023.GOD. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 Lokalni put,naselje Drvetine ulica Armije BiH(ŠKOLA) Bugojno-D.Vakuf ,naselje Čaušlije ulica Slobode (GUMA) 21.12.2023.GOD. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 Bugojno-D.Vakuf ,lok. Ekonomija Bugojno-Kupres,Poriče ulica 307.M.Brigade Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast 22.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 ulica Armije BiH(ŠKOLA) Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska ulica Slobode (GUMA) Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja 23.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bugojno-D.Vakuf ,naselje Lug Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica ulica Armije BiH ulica Slobode 24.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast Bugojno-D.Vakuf ,naselje Čaušlije ulica Slobode (GUMA) ul.Sultan Ahmedova 25.12.2023.GOD. 17,00-18,30 19,00-20,30 21,00-22,30 23,00-00,30 Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska ulica Armije BiH Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja 26.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 ulica Armije BiH(ŠKOLA) R.put Bugojno-Prusac,naselje Ždralovići Bugojno-D.Vakuf,Kopčić ulica 307.M.Brigade 27.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Bugojno-D.Vakuf, lok. Miličevića kuće Lokalni put,naselje Vučipolje ul.Slobode Bugojno-Kupres,Poriče 28.12.2023.GOD. 13,00-14,30 15,00-16,30 17,00-18,30 19,00-20,30 Bugojno-D.Vakuf,Kopčić Ul.Kožarska Bug-G.V./Usk.,naselje Gračanica Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska 29.12.2023.GOD. 18,00-19,30 20,00-21,30 22,00-23,30 00,00-01,30 ulica 307.M.Brigade Bugojno-Novi Travnik,ul.Rostovska Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja ul.Sultan Ahmedova 30.12.2023.GOD. 18,00-19,30 20,00-21,30 22,00-23,30 00,00-01,30 Bug-G.V./Usk.,naselje Zlavast Bugojno-D.Vakuf ,naselje Čaušlije                   ul.Slobode ulica Armije BiH 31.12.2023.GOD. 18,00-19,30 20,00-21,30 22,00-23,30 00,00-01,30 Bugojno-D.Vakuf,Kopčić Bugojno-Kupres,Poriče ulica Armije BiH Bugojno- G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja Policijska stanica Gornji Vakuf – Uskoplje Datum Vrijeme Lokacija 01.12.2023. […]

The post Raspored radarskih kontrola na području Srednjobosanskog kantona za mjesec decembar 2023. godine appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU