Sazvana 117. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

117. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak, 03.03.2022. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 116.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za 2021. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za 2021. godinu
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za 2021. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta SBK/ KSB
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
5. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Travnik za 2021. godinu – Kantonalno tužilaštvoTravnik
6. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Vitez za 2021. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo Vitez
7. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2021. godinu – Agencija za privatizaciju
8. Izvještaj o radu Tima Vlade SBK/ KSB za sprječavanje korupcije za 2021. godinu – Tim za sprječavanje korupcije
9. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK/ KSB za 2021. godinu – Služba za zapošljavanje
10. Izvještaj Odjela za unutrašnju reviziju za 2021. godinu – Ministarstvo finansija
11. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje SBK/ KSB (saglasnost) – Služba za zapošljavanje
12. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – Stručna služba Vlade
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje vjetroelektrane na lokalitetu Vlašić, općina Travnik – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2, općina Bugojno – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade članovima Radne skupine za provođenje Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju status učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole za III. i IV. mjesec 2022. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku peći za centralno grijanje u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za održavanje i popravke računarske opreme
b) za korištenje sportske dvorane
c) za veterinarske usluge
d) za nabavku usnika
e) za nabavku rezervnih dijelova za računarsku opremu
f) za adaptaciju prostorija PS Kiseljak
g) za nabavku materijala za obuku kriminalističkih tehničara
h) za nabavku peći za grijanje u PS Fojnica
i) za nabavku plina
21. Saglasnost za produljenje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske u oblasti zdravstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Saglasnost na Plan javnih nabava Ministarstva finansija za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
23. Saglasnost na odluke Ministarstva finansija o izuzeću od primjerne Zakona o javim nabavama – Ministarstvo finansija
a) za nabavku električne energije
b) za nabavku toplotne energije
c) za nabavku komunalnih usluga
24. Saglasnost na Plan javnih nabava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2022. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
25. Saglasnost na izmjenu plana javnih nabava Stručne službe Vlade za 2022. godinu – Stručna služba Vlade
26. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola „Bristovi“, Bugojno
b) Osnovna Škola „Dubravica“
c) Osnovna škola „Dolac“
d) Osnovna Škola „Mehurići“
e) KŠC “Petar Barbarić“ Travnik
f) Osnovna škola „Bila“
g) KŠC “Petar Barbarić“ Gimnazija, Travnik
h) Druga osnovna škola Bugojno
i) Srednja škola „Novi Travnik“
j) Osnovna škola „Drvetine“ Bugojno
k) Osnovna škola „Braća Jezerčić“ Jajce
l) Osnovna škola „Novi Travnik“
m) Osnovna škola „Turbe“
n) Osnovna škola „Dubravice“
o) Osnovna škola „Hasan Kjafija Pruščak“
27. Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjerne Zakona o javim nabavama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“
b) Osnovna škola „Dolac“
c) Osnovna Škola „Mehurići“
d) KŠC “Petar Barbarić“ Travnik
e) Osnovna škola „Bristovi“, Bugojno
f) Srednja škola „Novi Travnik“
g) Mješovita srednja škola „Donji Vakuf“
h) Osnovna škola „Turbe“
i) Osnovna škola „Dubravice“
j) Osnovna škola „Hasan Kjafija Pruščak“
k) Druga osnovna škola Bugojno
l) Osnovna škola „Drvetine“ Bugojno
m) KŠC “Petar Barbarić“ Gimnazija, Travnik
28. Programi sa kriterijima raspodjele sredstava za potrebe branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje branioca
b) za pravnu pomoć braniocima
c) za izgradnju i uređenje mezarja i groblja
d) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke o izuzeću od Zakona o javnim nabavama za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na odluke o izuzeću od Zakona o javnim nabavama za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
31. Saglasnost za isplatu naknade za člana support tima – Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom tužilaštvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Općinskom sudu u Bugojno – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
35. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
36. Saglasnost za izvršenje ugovora o djelu za poslove sudskog vještačenja procjene vrijednosti zemljišta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona – Stručna služba Vlade
38. Izvještaj o raspolaganje sredstava tekuće rezerve Vlade, premijera Kantona i ministrice finansija za 2021. godinu – Ministarstvo finansija
39. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu mart 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
40. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu mart 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave


bug.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU