Sazvana 33. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

33 sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak, 15.02.2024. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red: 1. Zapisnik sa 32. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona Ministarstvo pravosuđa i uprave 3. Saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine Ministarstvo pravosuđa i uprave 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Služba za zapošljavanje SBK/KSB 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) Služba za zapošljavanje SBK/KSB 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) Služba za zapošljavanje SBK/KSB 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje SBK/KSB“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede 9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje SBK/KSB“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec januar 2024.godine) Stručna služba Vlade 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmjenu ograde u OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta (OŠ „Nova Bila“ Nova Bila i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta (OŠ „Dubravica“ Vitez i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta (MSTŠ „Travnik“ i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta (OŠ „Nova Bila“ Nova Bila i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za plaćanje računa za nabavku rezervnih dijelova za motorna vozila Kantonalna uprava za branioce 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za plaćanje računa za instaliranje i reinstaliranje aplikativnih sistema za računare Kantonalna uprava za branioce 19. Saglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku Ministarstvo pravosuđa i uprave 20. Saglasnost za pregovore i imenovanje pregovaračkog tima za zaključivanje kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike 21. Informacija o povećanju troškova smještaja u Dječije „Selo mira“ Turija – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike 22. Izvještaj o rezultatima provedenih postupaka javnih […]

The post Sazvana 33. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU