SBK dodjeljuje koncesiju za distribuciju gasa u Kiseljaku

Ministarstvo privrede Srednjebosanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju distributivnog sistema i distribuciju zemnog gasa na području općina Kiseljak (po samoinicijativnoj ponudi). Predmet koncesije je izgradnja javnog dobra distributivnog sistema gasovoda i distribuciju zemnog gasa na području općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: koncesija). Koncesija se dodjeljuje za period od 30 (trideset) godina od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. “Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravne osobe osnovane u skladu sa posebnim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, za obavljanje djelatnosti koja je predmet poziva i imaju odgovarajuće stručna lica i opremu”, navodi se u pozivu. Koncesionar se obavezuje da će razraditi koncept i kapacitet distributivnog sistema gasovoda koji će izgraditi i kojim će obavljati distribuciju gasa. Također, u obavezi je da izradi projektnu dokumentaciju distributivnog sistema gasovoda, te pribavi sve potrebne dozvole za izgradnju riješiti imovinsko- pravne odnose prije ulaska u posjed. Koncesija se dodjeljuje prema sistemu D.B.O.T. (Design, Build, Operate, Transfer – projektuj, izgradi, upravljaj, prenesi), tako da će koncesionar, nakon proteka vremena na koje je dodijeljena koncesija, prenijeti izgrađene objekte, postrojenja i pripadajuću dokumentaciju u vlasništvo Srednjobosanskog kantona. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

The post SBK dodjeljuje koncesiju za distribuciju gasa u Kiseljaku appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU